ARCAL™

Modstandssvejsning

Air Liquide vejleder dig om modstandssvejsning, som omfatter punktsvejsning og sømsvejsning.

Hvad er punktsvejsning?

Modstandssvejsning i punkter er en metode med tryk/spænding. Sammenføjningen af to emner sker takket være den elektriske strøm, der gennemløber dem. To elektrodebærende arme (baseret på en særlig kobberlegering) fastklemmer materialerne. De elektrodebærende armes længde kan variere i forhold til punktsvejsemaskinen og de sammenføjninger, der skal udføres. Det tryk, som elektroderne udøver på emnet, vil tillade at sikre princippet med klemning. Klemningen er ledende og tillader at føre den elektriske strøm igennem emnerne. Dernæst tillader den elektriske strøm, at der dannes en fusionskerne mellem de to plader, som svejser dem sammen (ved at skabe et svejsepunkt).

Resistance welding

Svejsemetoder med modstandssvejsning bruger ikke beskyttende gas.

Punktsvejsninger tillader at samle plader med samme type tykkelser. Punktsvejsninger bruges hovedsageligt inden for bilindustrien (karrosseri), luftfart, elektronik, hvidevarer osv.

De anvendte materialer er blødt stål (svagt legeret og rustfrit), hærdende stål (med udglødning efter svejsning), samt nikkel og legeringer. Svejseren kan også udføre en svejsning med forskellige metaller, hvis de danner en legering og deres smeltepunkt ligger tæt ved hinanden. Der bruges ikke tilsætningsmetal til en punktsvejsning.

En punktsvejsning kan udføres med tre typer udstyr, og i automatisk eller manuel funktion.

  • En svejsepost eller en svejsemaskine til punktsvejsning
  • En svejseelektrode

Hvad er sømsvejsning?

Sømsvejsning er en teknik, der er afledt af punktsvejsning.

På søm-svejsemaskinen er elektrodernes understøtninger to hjul. På denne måde kan svejsemaskinen nemt føre emnerne frem. Der findes to svejsefunktioner på søm-svejsemaskiner: Med punkter eller kontinuert. Den kontinuerlige svejseløsning har den fordel at skabe punkter, der griber ind i hinanden og danner en fortsat og vandtæt samling.

Søm-svejsemaskiner kan udelukkende behandle materialer med lille til medium tykkelse. Denne teknik bruges således som regel på grund af den kontinuerlige svejsnings kvalitet.

Har du spørgsmål? Udfyld venligst vores kontaktformular.