Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Anvendelse af hydrogen

Hydrogen (med den kemiske formel H2) – også kaldet brint eller gasformig brint – anvendes bl.a. inden for industrien som reduktionsgas, fx ved ovnlodning og som brændgas samt inden for forskning og analyse som bæregas og instrumentgas.

Hydrogen - fremtidens energi

fuel cell hydrogen

Hydrogen har stort potentiale som en ren energikilde og er et alternativ til fossile brændsler. Hydrogen produceres ved elektrolyse i store vandbassiner. Når vandet er delt, kan hydrogenet opsamles, afkøles og fyldes i gasflasker. Hydrogen kombineret med oxygen kan omdannes til elektricitet ved hjælp af brændselsceller, hvor rent vand bliver det eneste biprodukt. Brintdrevne brændselsceller er miljøvenlige energikilder, der nu er meget udbredt i bil- og bådindustrien.

Air Liquide Group har den teknologi og viden, der dækker hele hydrogenforsyningskæden som brændstof: produktion, distribution, lagre, brændselsceller og ladestationer til køretøjer. Air Liquide Group er således involveret i arbejdet med at udvikle løsninger til brug af hydrogen som en ren energikilde i blandt andet personbiler og busser.

Hydrogen i forskning og analyse

Kalibrering och analys

I forskning og analyse anvendes hydrogen som bærer- og instrumentgas.

Hydrogen i helium eller nitrogen er gasblandinger, der anvendes som kalibreringsgas (referencegasblanding) i motorudstødningstest.

Air Liquide leverer gasformig brint som en ren specialgas i to renhedsgrader: ALPHAGAZ™ 1, med en renhed på 99,999 %, og ALPHAGAZ 2, med en renhed på 99,9999 %, som anvendes til kritiske laboratorie- og analyseapplikationer.

Find dit sikkerhedsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker håndtering af gasser forudsætter, at du som bruger lærer produktet og de gældende sikkerhedsbestemmelser at kende. Læs derfor altid sikkerhedsdatabladet omhyggeligt!

Hvis du har spørgsmål til vores sikkerhedsdatablade, er du velkommen til at kontakte os!

Gasers fysiska och tekniska egenskaper

Air Liquide Gas encyclopedia

Læs mere om egenskaber og anvendelser af hydrogen.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Flydende Hydrogen

Hydrogen bliver flydende ved cirka -253 °C og anvendes bl.a. som kølevæske og til fremstilling af ammoniak og methanol. Hydrogen anvendes også som brændstof til raketmotorer på bl.a. rumfærger. Over en million liter flydende hydrogen er nødvendig for at drive hver motor. Hydrogen var hovedbrændstoffet i NASAs Saturn V, som var en del af det amerikanske rumprogram Apollo. Gassen producerer tre gange mere energi end almindeligt brændstof, hvilket betyder, at du kan laste rumfærgen med betydeligt større mængder.