fuel cell hydrogen

Vores dedikerede løsninger til vedvarende energi

På globalt plan spiller Air Liquide-koncernen en aktiv rolle, når det gælder udvikling af løsninger og innovationer til vedvarende energi. Air Liquide Advanced Business udvikler og installerer bæredygtige energiløsninger til eksempelvis transport og energiforsyning. Læs mere om, hvordan Air Liquide-koncernen arbejder med udvikling af vedvarende energi på Air Liquide Advanced Business.

Air Liquide leverer energiløsninger med gasformig brint (hydrogen)

rifornimento di idrogeno - Air Liquide

Air Liquide er en hovedaktør inden for den hastigt voksende del af energisektoren, der anvender gasformig brint som energikilde. Vi har ekspertise inden for hele forsyningskæden for gasformig brint, dvs. produktion, distribution og lagring af gasformig brint, brændselsceller og tankstationer. Gasformig brint kan, når den kombineres med luftens ilt, omdannes til elektricitet ved hjælp af brændselsceller, hvor rent vand er det eneste biprodukt!

Air Liquide udvikler energiløsninger med biogas

Fordonsgas

Air Liquide udvikler også løsninger til vedvarende energi via biogas. Biogas fra bioaffald, fx fra husholdninger, landbrug og fødevareproduktion, udnyttes og anvendes efter rensning i flere trin til elektricitet, opvarmning og transporter. Biogas er et alternativ til fossile brændsler og er, ligesom gasformig brint (se ovenfor), et svar på de energi- og miljøudfordringer, som menneskeheden står overfor.

Air Liquide i Danmark
I Danmark leverer Air Liquide-ejede Copenhagen Hydrogen Network en bæredygtig brændstofløsning til den den danske transportsektor. På nuværende tidspunkt driver vi sammen med H2 Logic 9 brinttankstationer til privatbiler og kollektiv trafik, fordelt over hele landet. Det betyder, at over halvdelen af den danske befolkning har maks. 15 km til nærmeste brinttankstation.
Læs mere om udbygning af brinttankstationer

Air Liquide i Sverige
I Sverige arbejder Air Liquide-ejede Fordonsgas med løsninger til gasformig brint og biogas som drivmiddel. Læs mere på Fordonsgas hjemmeside.

Affald til vedvarende energi

biogas från avfall

Air Liquide udvikler innovative teknologier, der forbedrer processer, der bruger affald til at generere vedvarende energi og renere brændstof på en bæredygtig måde, f.eks. en række biogasopgraderingsteknologier såsom membranteknologi og forskellige kryo-applikationer.  

Landbrugs- og husholdningsaffald bruges i biogasanlæg til at producere rå biogas. Hvis denne gas skal bruges som køretøjsgas, skal den opgraderes. Det betyder, at forskellige stoffer som vand, kuldioxid og hydrogensulfid renses væk.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.