Air Liquide offers gases for all industrial needs.

Anvendelse af kuldioxid

Kuldioxid (med den kemiske formel CO2) anvendes til en lang række vigtige formål inden for alle typer industri, i laboratorier og inden for sundhedsvæsenet. I fast form (-78 °C) betegnes kuldioxid undertiden også som tøris, et produkt, der anvendes som kølemiddel fx ved køling inden for charcuteribranchen, ved nedfrysning af væv og ved brandslukning, da den er en ikke-brændbar gas. I visse kemiske processer er kuldioxid et restprodukt, som kan opsamles og renses og derefter genbruges.

Kuldioxid til fødevarer og drikkevarer

Fryst sparris

Kuldioxid anvendes i føde- og drikkevareindustrien til en række forskellige formål. Kuldioxid er fx en af hovedingredienserne i kulsyreholdige drikkevarer som sodavand, øl og vin. I fødevareindustrien anvendes kuldioxid i fødevareprocesser som fx køling og frysning, modificeret atmosfære i emballage samt temperaturkontrol ved lagring og transport af fødevarer. En høj og ensartet kvalitet er et absolut krav ved produktion af fødevarer og drikkevarer. Derfor er Air Liquides produktprogram til fødevarer og drikkevarer ALIGALTM specielt tilpasset moderne krav inden for fødevareproduktion, bl.a. med hensyn til sporbarhed og HACCP.

Kuldioxid inden for stål- og metalforarbejdning

Gases for welding - Air Liquide

Kuldioxid anvendes ofte som beskyttelsesgas i halvautomatiske svejseprocesser ved stål- og metalforarbejdning.

Kuldioxid til vandbehandling

Vattenbehandling

I mange brancher anvendes kuldioxid ved forskellige former for vandbehandling, fx pH-justering for at neutralisere processer og spildevand.

Medicinteknisk Kuldioxid CO2

Medicinska gaser.

Medicinteknisk Kuldioxid anvendes i sundhedsvæsenet til bl.a. insufflation i forskellige former for såkaldt kighulskirurgi (laparoskopi), når maven er oppustet, for at forbedre adgang og synlighed under operationen. Gassen er klassificeret som et medicinsk udstyr og er derfor CE -mærket.

 

Sikker håndtering af kuldioxid

Det er vigtigt at håndtere kuldioxid korrekt for ikke at udsætte dig selv for unødvendige risici.

Læs her vores råd til sikker håndtering af kuldioxid.

Kuldioxid (CO2) er en gas med mange gode egenskaber

Kuldioxid (CO2) er en gas med mange gode egenskaber, som bruges i en række industrielle processer, f.eks. til håndtering af mad og drikkevarer. Det er vigtigt, at du håndterer gassen korrekt for ikke at udsætte dig selv og dine medarbejdere for unødvendige risici.

Kuldioxid er en farveløs gas, der er tungere end luft. Gassen har ingen lugtvarsel. Nogle gange kan det give anledning til en sviende fornemmelse, da det kan opløses i næsens slimhinder. Normalt er ca. 0,04 vol.% kuldioxid til stede i atmosfæren, og gassen dannes naturligt under nedbrydning af organisk materiale via forbrænding, gæring og fordøjelse. Kuldioxid har flere anvendelsesmuligheder: køling, emballage med en modificeret atmosfære, kulsyreholdige drikkevarer, pH -regulering, svejsning og brandslukning.

Risici med kuldioxid

Kuldioxid påvirker mennesker. Kuldioxid optages i blodet via lungerne. Selv ved moderate niveauer påvirker gassen åndedrætscentret, så respirationen stiger. Det er vigtigt at vide, at du ikke modtager nogen advarsel i form af svimmelhed, men bevidstløshed sker meget hurtigt ved niveauer over 10%.

Den højeste koncentration af kuldioxid i luften, der kan forekomme under kontinuerligt arbejde, er 0,5% (grænseværdi, NGV).

Symptomer på indånding af kuldioxidholdig luft

 • 2–4%: Øget vejrtrækning og hovedpine.
 • 4–6%: Hovedpine, kvalme og opkastning. Kan føre til bevidstløshed, hvis den berørte person ikke hurtigt kommer ud i den friske luft.
 • >10%: Kredsløbssygdomme, der fører til koma og død.

Dårligt ventilerede områder er risikozoner

Typiske steder, hvor der kan opstå ulykker med for højt kuldioxidindhold, er rum med dårlig ventilation, lukkede eller delvist lukkede rum, kældre, kulverter osv. Da hver gasinstallation har sine egne forhold, skal der foretages en risikovurdering for at afgøre, om lokalet er velegnet til opbevaring og håndtering af kuldioxid. Kuldioxid er en tung gas, der ophobes ved gulve og andre lavpunkter. Gassen er derfor svær at ånde ud.

Sådan beskytter du dig selv mod ulykker

Viden er altid den bedste livsforsikring, det vil sige at lære risikoområderne at kende og finde ud af, hvordan man skal handle, hvis der sker en ulykke.

For at minimere risikoen for lækage skal gasflaskerne håndteres korrekt. Flaskerne skal opbevares fastforankret, helst lænket, til en stabil genstand (f.eks. væg). Læs også om flaskeskift i næste afsnit.

I kældre og andre trange rum kan det i forebyggende øjemed begrundes med et forbedret ventilatorsystem for at få god luftudskiftning.

For at opdage en mulig lækage af kuldioxid kræves kontinuerlig måling af kuldioxidindholdet, forbundet til et alarmsystem, der advarer om for højt indhold. Kontakt os for information om alarmudstyr.

Der er også risiko for frostskader. Hudkontakt med kuldioxid sne, kuldioxid pellets (tøris) eller kolde tråde kan forårsage forfrysninger på grund af den lave temperatur, -78 °C.

Hvis der sker en ulykke

I tilfælde af en ulykke er det vigtigt hurtigt at indsætte nødhjælp for at redde liv og begrænse skader. I tilfælde af en ulykke skal du gøre følgende:

1) Ring til Beredskabsstyrelsen (112), og ring også efter anden hjælp i dit område.

2) Ventilér rummet! Åbn døre og vinduer.

3) Gå aldrig ind uden en livline og have mindst en hjælper, der opholder sig uden for risikoområdet.

4) Glem ikke!

 • Fjern hurtigt den tilskadekomne ud i frisk luft.
 • I tilfælde af åndedrætsstop skal du straks give kunstigt åndedræt.
 • Prøv at afgøre, om den tilskadekomnes hjerte slår ved at kontrollere hans/hendes puls. Hvis ikke - start straks hjerte-lungeredning.
 • Fortsæt redningsarbejdet, indtil den tilskadekomne trækker vejret, eller lægefaglig personale overtager ansvaret.
 • Bevidstløse personer er placeret i en liggende stilling.

5) Informer! Informer ambulancepersonalet om, at der er tale om kvælning, og hvor længe den tilskadekomne har været bevidstløs.

Vigtigt at huske på, når du skifter flaske

 • Ved hvert flaskeskift skal du kontrollere, at pakningen mellem flaskeventilen og regulatoren er i god stand.
 • Udskift altid en beskadiget pakning!
 • Skru derefter regulatoren på i hånden.
 • Spænd møtrikken med en skruenøgle. Gælder ikke regulatorer med håndmøtrik.
 • Åbn flaskeventilen langsomt, indtil den er helt åben. Når gassen i flasken løber tør, lukker flaskeventilen helt. Løsn forsigtigt regulatorforbindelsen, så regulatoren bliver trykløs, før den skrues helt af. Sørg altid for, at flasken er godt forankret, helst lænket, så den ikke kan vælte og forårsage skade.

Find dit sikkerhedsdatablad

Hitta ditt säkerhetsdatablad

Sikker håndtering af gasser forudsætter, at du som bruger lærer produktet og de gældende sikkerhedsbestemmelser at kende. Læs derfor altid sikkerhedsdatabladet omhyggeligt!

Hvis du har spørgsmål til vores sikkerhedsdatablade, er du velkommen til at kontakte os.

Fysiske og tekniske egenskaber ved gasser

Air Liquide Gas encyclopedia

Læs mere om egenskaber og anvendelser af kuldioxid.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.