Einfacher myGAS-Kundenlogin

Leveringsovervågning

Air Liquide Gastank Stickstoff

Fjärrövervakningssystem - Teleflo

Air Liquide kan fjernovervåge tankniveau eller flasketryk hos sine kunder via telefonnettet med et computerstyret fjernovervågningssystem ved navn Teleflo. Når tankniveauet eller flasketrykket falder til et minimumniveau, bliver der straks leveret gas. Som kunde behøver du hverken overvåge eller bestille.


Specialleverancer

Der findes flere alternativer til traditionelle gasleverancer. Med udgangspunkt i kundens virksomhed udvikler Air Liquide skræddersyede løsninger til leveringssystemer og leveringsrutiner. Efter behov kan vi også tilbyde akutleverancer.


Industrielle gasflaskeskift

Du bruger gasser til dine aktiviteter, og du kunne godt tænke dig, at dine team arbejder under sikre forhold uden nogen irriterende afbrydelser og uden at miste tid på uproduktive aktiviteter. Med Flaskskift tilslutter Air Liquide-chaufføren, der er behørigt uddannet, selv flasken til hver central, når vedkommende leverer produkterne.

Primære egenskaber
Tilslutning af flaskerne til centralen, ifølge specifikke procedurer. Sikkerheds- og funktionstjek.

Installationsbehovet
Af sikkerhedsmæssige grunde skal udstyret vedligeholdes regelmæssigt. Derfor skal kunden kunne fremvise en vedligeholdelsesaftale som f.eks. en Servigas 1 aftale.


Automatisk levering (Autosupply)

Du bruger flaskegasser til dine aktiviteter, og du kunne godt tænke dig, at dine team arbejder under sikre forhold og uden irriterende afbrydelser, og frem for alt ønsker du at optimere håndteringen af gasleverancerne samt have kontrol over dit gasforbrug. Med Autosupply  vil Air Liquide overtage hele håndteringen af dine gasleverancer ved hjælp af fjernovervågning.

Primære egenskaber

 • Håndtering af leveringen vha. fjernovervågning: Gasbestilling og levering udføres af Air Liquide.
 • Tilslutning af flaskerne til gascentral, ifølge specifikke procedurer.
 • Vedligeholdelse og reparation af fjernovervågning, som udføres af vores specialister.

Installationsbehovet
Hvis pågældende udstyr ejes af kunden, skal der planlægges regelmæssig vedligeholdelse. Til dette formål kan Air Liquide foreslå Serviceaftale, der er tilpasset dine behov.


Håndtering af industrielle gasflasker

Du bruger gasser til dine aktiviteter, og du kunne godt tænke dig, at dine team arbejder under sikre forhold uden nogen irriterende afbrydelser og uden at miste tid på uproduktive aktiviteter. Med rækken af Udvidede leverings-servicer drager du fordel af vores komplette leveringsservice, som vi yder, når logistiske krav når ud over den almindelige leveringsservice. Servicen Håndtering af flasker er en del af vores Udvidede levering. Air liquide-chaufføren leverer flaskerne der, hvor de skal være, og tager flasker med retur.

Primære egenskaber
Opbevaring af flasker i et gasskab eller gasopbevaringsrum. Anbringelse af flaskerne på sikker vis, der sikrer flaskerne efter behov. Afhentning af tomme flasker i et gasskab eller gasopbevaringsrum.


Levering til forbrugsstedet

Du bruger gasser til dine aktiviteter, og du kunne godt tænke dig, at dine team arbejder under sikre forhold uden nogen irriterende afbrydelser og uden at miste tid på uproduktive aktiviteter. Med rækken af Udvidede Leverings-servicer drager du fordel af vores komplette leveringsservice, som vi yder, når logistiske krav når ud over den almindelige leveringsservice. 
Servicen Levering til Forbrugsstedet er en del af den Udvidede Levering. Denne service forekommer, når flaskerne leveres, ifølge kundens krav, fra aflæsningsstedet til stedet, hvor gassen anvendes.

Primære egenskaber
Levering af flasker til det nøjagtige forbrugssted på kundens ejendom. Sikker flasketransport med egnet udstyr og efter gældende praksis. Afhentning af flasker fra brugsstedet.

Flaskesporing

Gasflaskor med Exeltop.

STELIO - Sporbarhed I kundens egen virksomheden

Air Liquide tilbyder også serviceydelsen StelioTM, et pålideligt og effektivt værktøj, der sikrer sporbarhed i kundens egen virksomhed. Denne service er beregnet til kunder, der har internt behov for at vide, hvor gasflaskerne befinder sig, har eksterne krav om sporbarhed eller bare ønsker mere effektiv gasflaskehåndtering af hensyn til sikkerhed, kvalitet, økonomi og logistik. 

 • Reduceres driftsomkostningerne og effektiviseres gashåndteringen - Lageret tilpasses efter gasforbruget, og kunden bestiller de mængder, der svarer til behovet. Kunden informeres om produkternes udløbsdato, så gastabet kan minimeres.
 • Forbedres kundens sikkerhed - Sporbarheden forenkles og bliver sikrere. Risikoen for afbrydelser i gasforsyningen minimeres.
 • Forbedres kvaliteten - Hvis produkterne ikke opfylder kundens kvalitetskrav, kan kunden afvise dem ved levering. Risikoen for menneskelige fejl minimeres.
 • Øges trygheden - Lagerstyring og optimering af flaskesaldoen forenkles. Antallet af forsvundne flasker minimeres. Detaljerede rapporter og analyser tilsendes. Interne regler og rutiner opfyldes..

Du får også

 • aktuel lagersaldo, rotationshastighed på gasflasker og besked, når min. lagerniveau er nået.
 • hjælp med at fordele gasflasker til afdelinger, informerer om saldo og gasforbrug pr. afdeling og lokaliserer hurtigt flasker ved eventuel tilbagekaldelse.
 • forenkler og effektiviserer den fysiske lageroptælling. Kunden påmindes om gasflasker, som snart passerer udløbsdatoen og kan nemt lokalisere dem.
 • forenkler gasbestillingen og giver mulighed for kvalitetskontrol ved leveringen. Bytte af flasker mellem afdelinger og andre eksterne enheder kan også registreres.

Ekspertise

Transformation numérique : inauguration du premier centre d’opération à distance des usines d’Air Liquide en France

Rådgivning

Rådgivning Air Liquide tilbyder rådgivning i tekniske spørgsmål om gasanvendelse: kort og midlertidigt eller mere omfattende og langvarigt – det er kundens behov, der afgør det. Rådgivningen kan omfatte valg af gas, indstilling af parametre for at optimere processer eller valg af gassystem og systemkomponenter. Air Liquide kan også tilbyde kurser til kundens medarbejdere.


Gasrevision

Air Liquide har en lang erfaring inden for beskyttelsesgasprocesser og håndtering. Med serviceydelsen Gasrevision får du en gennemgang af din virksomhed mht. logistik, gasdistributionsnet og gasudstyr. Formålet er at kortlægge de faktiske forhold for derefter at kunne foreslå forbedringer i form af omkostningsbesparelser, forbedret miljø, øget kvalitet og sikkerhed. Revisionen foretages i sin helhed i samarbejde med medarbejdere fra din virksomhed.

Fördelar

 • Logistik: Optimering af flaske- og tankpark.
 • Gasdistributionsnet: En gennemgang af forbrug, kvalitet og sikkerhed.
 • Gasvalg: En gennemgang af beskyttelsesgasser til svejsning og skæring med henblik på optimering i form af evt. alternative beskyttelsesgasser.
 • Gasudstyr: Bygninger og afdelinger undersøges. De enkelte udstyr noteres for evt. senere analyse.
 • Rapport: Dokumentation og anbefalinger vedrørende foranstaltninger for mere effektiv og sikker gashåndtering i virksomheden.

Analyseservice

Air Liquide udtager prøver af gasser og gasblandinger ved gaskilden, i gassystemet eller ved forbrugspunktet for at bestemme gassens kvalitet og sammensætning. Til denne type service tilbyder vi forberedte prøvetagningsenheder. Derudover kan kontrol og kalibrering af flowmålere og regulatorer indgå i disse serviceydelser.

Primære egenskaber

 • Analyserne udføres af specialister iht. producentens retningslinjer.
 • Analyserne udføres på Air Liquides laboratorium eller eventuelt efter aftale, hos kunde ved point of use. 
 • Analyserne sker regelmæssigt iht. aftale eller på anmodning og i overensstemmelse med din virksomheds behov.
 • Efter hvert analysetilfælde modtages analyseprotokol.

ALNAT Audit Gas och Temperatur

ALNAT Audit Temperatur och ALNAT Audit Gas omfatter forebyggende vedligeholdelse af temperatur og ovnatmosfære på varmebehandlingsudstyr, som ikke ejes af Air Liquide. - Läs mer om ALNAT


Uddannelse

Vi tilbyder generelle kurser i gassikkerhed og gashåndtering eller kundespecifikke kurser tilpasset efter kundens behov. Kurserne gennemføres normalt i grupper, men kan også afholdes for enkeltpersoner, f.eks. i forbindelse med en specifik arbejdsopgave. 

Primære egenskaber

 • Med vore tilpassede uddannelser øges bevidstheden hos dine medarbejdere, således at de arbejder på en sikker måde med gassen. Dermed kan hændelser og ulykker undgås.
 • Vi analyserer dine behov, tager hensyn til din virksomhed og dine medarbejderes kundskabsniveau. Derefter skræddersyr vi din udannelse.
 • Vi tilbyder kyndigt og tilpasset uddannelsesmateriale.
 • Efter endt uddannelse modtager kursusdeltagerne et kursusbevis.

Projektering

Air Liquide udfører projektering af gassystemer for alt lige fra gasser af industrikvalitet til højrene gasser. Vi projekterer også systemer til flydende gas samt anlæg til fremstilling af gas i direkte forbindelse med anvendelsesstedet. Installation Det er yderst vigtigt, at gasinstallationer udføres af kompetente specialister. Når kunden giver Air Liquide ansvaret for installationen, undgår de dyre driftsafbrydelser og lækager, som også kan sætte arbejdspladssikkerheden på spil.


Installation

Air Liquide udtager prøver af gasser og gasblandinger ved gaskilden, i gassystemet eller ved forbrugspunktet for at bestemme gassens kvalitet og sammensætning. Til denne type service tilbyder vi forberedte prøvetagningsenheder. Derudover kan kontrol og kalibrering af flowmålere og regulatorer indgå i disse serviceydelser.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.