Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Gasløsninger til varmebehandlingsprocesser

Inden for Air Liquide Group har vi stor viden om varmebehandling. Vi tilbyder dig sikre, pålidelige og kundetilpassede gasløsninger til de processer, din varmebehandling kræver, så du kan opnå de ønskede egenskaber i materialet og derved optimere din forretning. ALNAT™, Air Liquides varemærke for varmebehandlingsapplikationer omfatter levering af gasser og udstyr samt en række tjenester i forbindelse med sikkerhed, produktion og kontrol af atmosfærer. Vores varmebehandlingsspecialister hjælper dig med at integrere den samlede gasløsning med din eksisterende produktionsproces.

Hærdning

Härdning.

Air Liquide tilbyder gas og udstyr samt en række tjenester til at hjælpe dig med at generere, anvende og kontrollere atmosfæren i industrielle ovne til din hærdningsproces, alt sammen for at hjælpe dig med at optimere din virksomhed og dine omkostninger. Vi tilbyder også support fra vores eksperter, som har omfattende teknisk viden om dine processer.

Vores skræddersyede løsninger er sikre og pålidelige med bibeholdt gaskvalitet til point of use. Vi hjælper dig også med at følge de strenge regler og sikkerhedskrav, der gælder ved varmebehandling.

Med vores service ALNAT™ Audit, hvor vi analyserer gassammensætning i processen og udfører temperaturjævnhedsmåling, får du fx en tredjepartsanalyse til at opfylde CQI-9 standarden.

Opkulning / Lavtrykskarbonisering (LPC)

Термичната обработка - закаляване и  подобряване води до повишаване на твърдостта

Under opkulning og carbonitridering anvendes kul til at opnå et martensitisk overflade på stålet efter bratkøling.

Lavttrykskarbonisering, eller low pressure carburizing (LPC), er en videreudvikling af den klassiske varmebehandling, almindeligvis omtalt som bundfældning eller forkulning. Formålet med processen er som tidligere at øge overfladekoncentrationen af ​​kulstof i den behandlede ståldel og dermed overfladens hårdhed.

Som navnet antyder, udføres behandlingen under lave tryk, 5-30 mbar, og udføres i vakuumovne. Den anvendte kulstofkilde er sædvanligvis acetylen, som i små pulser lukkes ind i ovnkammeret under behandlingen.

Lavtryksforkulning er ofte forbundet med en endelig slukning i gas ved højt tryk (15-30 bar). Nitrogen (N2) er den mest almindelige gas, men helium (He) er også til stede sammen med et genbrugssystem.

Fordelene ved lavtrykskarbonisering og gaskøling inkluderer:

  • Renere og mere miljømæssigt bæredygtig proces
  • Reduceret og jævnere formændring
  • Bedre karburering af hulgeometrier

Air Liquide har god erfaring med både installationer og gaslevering til hærderier med lavtryksforkulning.

Bratkølning / kølning med gas

Värmebehandlingsprocesser avslutas vanligtvis med en snabbkylning.

Opkulning, udglødning og nitrering er alle varmebehandlingsprocesser, der normalt ender med en hurtig afkøling. Den hurtige afkøling kan udføres ved hjælp af gas, normalt nitrogen, men helium kan også anvendes. Bratkøling med gas er et miljøvenligt alternativ til bratkøling med olie eller saltvand.

I processer med opkølning, udglødning og nitrering giver bratkøling med gas bedre mulighed for at styre processen og reducerer behovet for efterfølgende forarbejdning/justering.

Dybdekøling
Air Liquides applikation til dybdekøling, Nexelia Cryogenic Treatment, køler produktet til under -180°C og øger modstandsdygtigheden over for slid, grubeskader og revner og reducerer resterende spændinger i materialet. Applikationen giver en kontrolleret proces med en høj grad af sikkerhed, effektivitet og pålidelighed.

Udglødning

Отгряването създава условията за последващата механична обработка

Vores ALNAT™-løsninger til udglødning er hovedsageligt baseret på gasblandinger, som indeholder nitrogen, hydrogen og kulbrinte eller nitrogen og krakket metanol. Fordelene ved ALNAT er sikkerhed, pålidelighed, mindre vedligeholdelse og lavere investeringsomkostninger. Rustfrit stål, kulstofstål og ikke-jernholdige metaller udglødes for at mindske spændinger, for at nulstille strukturen efter forarbejdningen og for at give materialet de ønskede egenskaber.

Inertering

Inertering av smältan.

Air Liquide tilbyder ALNAT™, som omfatter de gasser, gasudstyr og tjenesteydelser, du har brug for til din inerteringsproces.

Air Liquide tilbyder vores egen EGAL (Expanding Gas Air Liquide) proces, der anvender flydende gas (argon eller nitrogen) til at begrænse kontakten mellem det smeltede metal og den omgivende atmosfære. Air Liquides SPAL-teknologi til inertering af smelten resulterer i færre fejl og forbedrede mekaniske egenskaber af metallet samt reduceret skrot under støbning.

Inertering af ekstruderingsværktøj til aluminium
Inertering og afkøling af formen i aluminiumekstruderingsprocesser kan øge produktiviteten og reducere oxidationsfejl.

Tjeneste til varmebehandling

ALNAT

Varmebehandling af stål og metal er et af Air Liquides store ekspertiseområder, hvor vi bistår med gasleverancer, udstyr og viden uanset hvilken type varmebehandling, der er tale om.

ALNAT™ Audit er et serviceprogram, der indeholder årlige gas- og temperaturanalyser af varmebehandlingsovne.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Skræddersyede gasløsninger til varmebehandling

Air Liquide tilbyder gas, udstyr og en række tjenester til at hjælpe dig med at generere, anvende og kontrollere atmosfæren i industrielle ovne til varmebehandlingsprocesser. Vi tilbyder også support fra vores eksperter, som har omfattende teknisk viden om dine processer. Vi leverer sikre, pålidelige og skræddersyede gasløsninger frem til point of use med en bibeholdt gaskvalitet, som hjælper dig med at optimere din virksomhed og dine omkostninger. Vi hjælper dig også med at følge de strenge regler og sikkerhedskrav, der gælder ved varmebehandling.