Gasflaskor med Exeltop.

Sundhed, sikkerhed, miljø og kvalitet (HSEQ-politik)

Sécurité

Air Liquide Nordics producerer, fylder og distribuerer luftgasser, forædlede gasser, medicinske gasser m.fl., samt udvikler, konstruerer og installerer gasforsyningssystemer. En vigtig del af beslutningsgrundlaget og handlingerne i Air Liquide Nordic er, at vi skal tage hensyn til sikkerhed, miljø og kvalitet. Gennem vores virksomhedssystem arbejder vi til stadighed med at forbedre os inden for disse områder.

Dette gør vi ved at:

 • Vi under alle gældende forhold følger lovkrav, forskrifter og øvrige krav, som virksomheden berøres af, såvel som instruktioner fra Air Liquide-koncernen (såsom  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, GMP/GDP, IMS m.m.).
 • Gennem risiko analyser og et systematisk forebyggende arbejde undgå ulykker, skader og fejl, inkluderet afvigende produkter. 
 • Udarbejde materialespecifikationer, rutiner og instruktioner, således at de installationer, produkter og serviceydelser, vi tilbyder vore kunder, leveres under størst mulig hensyntagen til sikkerhed, miljø og kundekrav. 
 • Træne, motivere og øge vores medarbejderes bevidsthed om sikkerhed, miljø og kvalitet og motivere dem til i så stor udstrækning som muligt at tage ansvar for deres handlinger i forhold til sikkerhed, miljø og kvalitet. Ansatte som er involveret i processer knyttet til fødevare og farmaceutisk produktion og distribution af gas, er oplært og forpligtet til at overholde retningslinjerne knyttet til hygienekravene.
 • Indhente viden om sikkerhed, miljø og kvalitet fra både interne og eksterne kilder.
 • Have et rapporteringssystem for registrering af ulykker, skader, interne fejl og reklamationer og have metoder til opklaring af årsagerne til ulykker, skader og fejl, således at det fører til korrigering af rutiner, instruktioner og specifikationer. 
 • Arbejde aktivt for, at vores kunder skal håndtere og anvende vores installationer, produkter og serviceydelser på en sikker måde, og for at vores produkter og serviceydelser skal bidrage til at forbedre miljøet hos kunderne og optimere deres produktion. 
 • Vores produkter og serviceydelser leveres i rette tid og er fejlfri. 
 • Efterstræbe åbenhed om vores arbejde for sikkerhed, et godt miljø og den rette kvalitet. 
 • Umiddelbart informere kunder og myndigheder og tilbagetrække produkter i det tilfælde at der opdages afvigende produkt.
 • Bruge miljøbevidsthed i vores beslutninger for at reducere energiforbruget, udslip af klimagasser og negativ indvirkning på luftkvaliteten.
 • Reducere ressourceforbrug, affald og forurening i virksomheden.
 • Håndtere kemikalier på en ansvarlig måde og begrænse brugen i størst mulig grad.
 • Iværksætte alle passende sikkerhedstiltag knyttet til brug af gasser i fødevareindustrien.
 • Målet er at være en åben arbejdsplads hvor ansatte kan udvikle sig personligt og professionelt. Vi er alle ansvarlige for vores sundhed og sikkerhed på jobbet, og at vi har en god balance mellem arbejde og fritid.
 • Målet er også at bygge et åbent, tolerant og generøst miljø for vores ansatte gennem fysisk og mental velvære.