Риба

Gasser til rentabel fiskeopdræt og forædling

På nøjagtigt samme måde som med al anden kommerciel virksomhed er der meget, der skal passe sammen, for at fiskeopdræt kan blive rentabelt. Industrielle gasser og fødevaregasser er vigtige i denne sammenhæng, og de bruges til alt – lige fra klækning af æggene til pakning og distribution af slutprodukterne med henblik på salg.

Fisk er en næringsrig og sund fødevare, der værdsættes over hele verden, men adgangen til fisk falder desværre i takt med, at verdens befolkning vokser. Fiskeopdræt er én måde, hvorpå manglen på fiskeprodukter kan afhjælpes. 

Oxygen øger effektiviteten

Syrgas ökar effektiviteten i fiskodlingar

Air Liquide tilbyder udstyr og teknisk support i forbindelse med levering af oxygen til dambrug. Vi hjælper dig gerne med at beregne, hvor meget oxygen du skal bruge til den eksisterende mængde fisk i hvert system. På baggrund af det beregnede oxygenbehov tilbyder vi også rådgivning vedrørende det oxygenopløsningssystem, der passer bedst til dine behov. Air Liquide kan også måle effektiviteten i dit eksisterende oxygeneringssystem.

Oxygen udgør normalt kun en eller to procent af produktionsomkostningerne, men er en meget vigtig del af fiskeopdrætsprocessen. Oxygen, der anvendes på en effektiv måde, er fordelagtig for produktionen.

I forbindelse med produktion af opdrættede fisk udgør foderet en af ​​de største omkostninger. Et stabilt oxygenniveau i dambruget styrker fiskenes metabolisme, hvilket igen øger omdannelsen af foder til fiskemasse. Så når foderomsætningshastigheden falder, betyder det lavere omkostninger pr. kg fisk.

Når man taler om tonsvis af fisk, taler man også om tonsvis af foder pr. dag. I større dambrugssystemer øges produktionen, hvis oxygenniveauet i dammene / tankene er stabilt. Hvis du er i stand til at øge fiskenes vækst dag for dag ved at tilføre oxygen, reducerer dette også den tid fiskene er i vandet, hvilket igen øger effektiviteten af ​​hele produktionscyklussen.

Moderne landbaserede dambrug benytter sig ofte af det der kaldes Recirkuleret Akvakultur System (RAS). Det er i store træk et vandrensningsanlæg, der cirkulerer og genanvender vandet. Disse anlæg benytter pumper, der ”skubber” vandet igennem en serie filtre, som renser vandet, før det igen ledes tilbage til fisketankene. I visse tilfælde anvendes der ozon fremstillet ud fra oxygen i denne proces med henblik på sterilisering af vandet.

I indløbsvandet til hver dam eller tank øges oxygenniveauet via indsprøjtning af oxygen under tryk – op til 120 til 140 procent af den normale mætning afhængigt af biomassen. Dette sikrer, at der bliver taget hånd om fiskenes respirationsbehov, og at der opnås et stabilt vækstmiljø.

Der kræves også oxygen til andre anvendelser. Lige før fiskene skal høstes – hvad enten de er i damme eller i havbure – er der behov for højere doser oxygen, fordi fiskene trænges i en lille vandmængde inde i høstområdet. Dette betyder, at fiskene ikke er så stressede, før de tages under behandling, hvilket giver et bedre slutprodukt.

I nogle dambrug bruges oxygen også til at overmætte de vandbade, hvor fiskene behandles mod fiskepest og andre sygdomme, såsom lakselus.

 

Nitrogen og kuldioxid til pakning

Andre gasser anvendes også, efter at fisken er blevet forarbejdet. Oxygen går fra at være en ven til, i de fleste tilfælde, at blive en fjende, når fisken er klar til at blive distribueret til butikker.

Det er hensigtsmæssigt at pakke fisken i en modificeret atmosfære. MAP (Modified Atmosphere Packaging) er f.eks en blanding af nitrogen og kuldioxid, som injiceres i emballagen lige inden forsegling.

Kuldioxiden hæmmer bakterievæksten, hvilket øger slutproduktets holdbarhed.

Nitrogen bruges til at fortrænge oxygenet og til at stabilisere emballagens form og udseende, så den ser tiltalende ud på hylden i supermarkedet.

Tøris

Tøris, der er fremstillet af flydende kuldioxid, er velegnet til at holde produkterne kolde og friske uden der dannes uønsket væske.

Tøris kan også bruges til at give visuel virkning i serveringsdiskene på restauranter eller fødevareforretninger. Når tørisen tøer op, dannes der nemlig kolde dampe, hvilket giver en flot røgeffekt. 

Flydende nitrogen til at fryse fiskeprodukter

Flydende nitrogen anvendes i forarbejdningsfasen til at ”lynfryse eller -køle” fiskeprodukter. Via et transportbånd ledes fiskeprodukterne gennem en frysetunnel, hvor der sprayes flydende nitrogen ud over produktet. Dette giver produktet en bedre kvalitet, når det er optøet. Dette skyldes, at cellestrukturen bevares, når produktet ”lynfryses”. Når fisken er tøet op, ser den ikke blot fin ud, den har også en fin konsistens og smager godt.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.