Persondatapolitik

Air Liquide Danmark A/S respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige data. Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Air Liquide Danmark A/S ("Air Liquide", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Air Liquides danske hjemmesider. "Hjemmesiderne" omtales samlet som "Tjenesterne").

For at gøre det nemmere at tilgå politikken har vi opdelt den i dele, hvor du let kan klikke dig igennem de specifikke områder, som fremgår nedenfor:


HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG

Når du bruger Tjenesterne kan vi indsamle, bruge, opbevare og videregive følgende personoplysninger om dig:

 • Identitetsoplysninger, herunder for- og efternavn, land, bopælsland, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt brugernavn.
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mail adresse, faktureringsadresse, leveringsadresse og telefonnummer.
 • Finansielle oplysninger, herunder bankoplysninger og oplysning om kreditvurderinger
 • Transaktionsoplysninger, herunder detaljer omkring betalinger til og fra dig samt andre detaljer omkring produkter [og ydelser], du har købt af os.
 • Tekniske data, herunder hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Tjenesterne, lokationsoplysninger i App'en via GPS og Bluetooth, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
 • Profiloplysninger, herunder brugernavn og password, optjente point og indløsning samt spørgsmål til produkter og services.
 • Brugsoplysninger, herunder oplysninger om hvordan du bruger Tjenesterne.
 • Marketing- og kommunikationsoplysninger, herunder om du har anmodet om at modtage nyhedsbreve fra os eller er tilmeldt konkurrencer.

Vi indsamler ikke særlige kategorier af Personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig.

Du skal være opmærksom på, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for os at modtage og behandle visse af dine personoplysninger for at levere vores ydelser til dig. Såfremt du ikke ønsker at give os sådanne personoplysninger, kan vi ikke levere vores ydelser til dig. Eksempelvis vil det ikke være muligt at oprette en brugerprofil på Tjenesterne uden at indtaste de påkrævede oplysninger i forbindelse med oprettelsen.
 

HVORDAN BLIVER DINE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLET

Oplysninger vi får fra dig

 • Du kan give os oplysninger om dig selv ved at udfylde formularer på Tjenesterne, indgå en kontrakt med os, ved henvendelser til vores kundeservice og generelle forespørgsler samt ved at tilmelde til nyhedsbreve eller konkurrencer, herunder: Oprette en brugerprofil på Tjenesterne, herunder oprette dig som kontaktperson for en virksomhedskunde
 • Ved at købe et af vores produkter, enten som privatperson eller på vegne af en virksomhedskunde
 • Tilmelde dig nyhedsbreve
 • Deltage i konkurrencer
 • Ved at give os feedback/stille spørgsmål til os på Tjenesterne

Automatisk indsamlede oplysninger

Når du bruger Tjenesterne, indsamler vi tekniske data om dit udstyr, din IP-adresse, din lokation, samt oplysninger om hvordan du bruger Tjenesterne. Vi gør brug af cookies. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik
 

TIL HVILKE FORMÅL OG MED HVILKET RETSGRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger kun dine personoplysninger, når databeskyttelseslovgivningen tillader det. I de fleste tilfælde vil vi behandle dine personoplysninger i de følgende situationer:

 • Hvor vi skal opfylde dine anmodninger eller en kontrakt, vi enten har eller er ved at indgå med dig.
 • Hvor vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger og dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for vores interesse.
 • Hvor vi skal overholde en retlig forpligtelse.

Formål og retsgrundlag

Vi har i tabellen nedenfor beskrevet alle de måder, vi bruger dine personoplysninger på samt hvilket retsgrundlag i Databeskyttelsesforordningen ("DBF"), vi støtter den konkrete behandling på. Vi har også identificeret vores legitime interesse i behandling af dine personoplysninger, hvor det er relevant.  

Du skal være opmærksom på, at vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af mere end et retsgrundlag. Såfremt du vil vide mere om, hvilket specifikt retsgrundlag, vi støtter vores behandling på, når mere end et retsgrundlag er anført i tabellen, kan du rette henvendelse til https://contactprivacy.airliquide.com/da

Generelt bruger vi ikke samtykke som retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger udover, at vi indhenter et markedsføringsretligt samtykke til at udsende nyhedsbreve til dig. Du kan altid afmelde et nyhedsbrev.

Formål/aktivitet
 

Type af person-oplysninger (som kategoriseret i pkt. 2)
 

Retsgrundlag for behandling, inkl. beskrivelse af vores legitime interesse, hvor relevant.
 

At oprette dig som bruger i vores kundeportal og at kunne kommunikere med dig som kontaktperson for en virksomhedskunde.

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser i at kunne kommunikere med vores virksomhedskunder, jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f.
 

At behandle og levere dine ordrer i Albee, herunder

(a) Administration af betalinger, omkostninger og gebyrer

(b) Indsamle og inddrive forfaldne fordringer


 

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Finansielle oplysninger

(d) Transaktionsoplysninger

(i) Opfyldelse af en kontrakt med dig, jf. DBF art. 6, stk.1, litra b.

(ii) For at overholde en retlig forpligtelse,  jf. DBF art. 6, stk.1, litra c.

At gøre det muligt for dig at deltage i vores konkurrencer og sende dig nyhedsbreve

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Profiloplysninger

(d) Marketing og kommu-nikationsoplysninger

(i) Opfyldelse af en kontrakt med dig, jf. DBF art. 6, stk.1, litra b.

(ii) Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser (markedsføring og branding), jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f.

At administrere vores relation til dig, herunder at bede dig om at deltage i brugerundersøgelser og sende oplysninger om brug af vores produkter og services

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Profiloplysninger

(d) Marketing- og kommunikationsoplysninger

Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser (videreudvikle vores produkter og services og hjemmeside samt at informere dig om, om hvordan vores produkter og services anvendes), jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f.

At administrere opslag i vores community/fora

a) Profiloplysninger

b) Kontaktoplysninger

c) Marketing- og kommunikationsoplysninger

Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser (videreudvikle vores produkter og services), jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f.

At administrere Hjemmesiderne og App'en (herunder troubleshooting, dataanalyse, tests, systemvedligehold, support, og hosting af data)

(a) Identitetsoplysninger

(b) Kontaktoplysninger

(c) Tekniske oplysninger

Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser, jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f.( Administration af Tjenesterne, herunder varetagelse af netværkssikkerhed samt for at undgå misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøg på Tjenesterne).

At anvende dataanalyser for at forbedre vores hjemmeside, produkter/services, marketing, kunderelationer og erfaringer.  

(a) Tekniske oplysninger

(b) Brugsoplysninger

Nødvendigt for at vi kan forfølge vores legitime interesser, jf. DBF art. 6, stk. 1, litra f. (at optimere brugeroplevelsen samt Tjenesternes funktioner samt at vise dig indhold og reklamer som vi vurderer, er relevante for dig).

 

TIL HVEM KAN VI VIDEREGIVE DINE PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, herunder betalingsformidlere og andre selskaber inden for Air Liquide-koncernen, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, analyse og forbedringer af Tjenesterne samt udsendelse af nyhedsbreve og hosting leverandører. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 

INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF DINE PERSONOPLYSNINGER

En af vores databehandlere er Google Analytics v/Google LLC., som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

VORES SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
 

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Vi gemmer altid dit samtykke til modtagelse af nyhedsbreve i to år efter, du har trukket det tilbage. Vi bruger i den forbindelse ikke samtykket til at andet end at sikre dokumentation for, at dit samtykke blev indhentet i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores konkurrencer slettes, når konkurrencen er afviklet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiderne vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil på Hjemmesiderne vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, b) når vi modtager oplysning om, at du ikke længerer repræsenter en virksomhed, der er kunde hos os eller c) såfremt du sletter din brugerprofil. Du skal være opmærksom på, at beskeder på vores community/fora med videre vil være tilgængelig efter sletning af din brugerprofil. Er du kontaktperson for en virksomhedskunde, vil vi endvidere alene slette din brugerprofil, men ikke oplysninger om dig på tidligere fakturaer sendt til den pågældende virksomhed.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med tip-en-ven funktionen vil vi automatisk slette, såfremt den ven, der tippes, afslår at blive registreret i vores kundeportaler i den efterfølgende mail, der sendes til pågældende.
 

DINE RETTIGHEDER

For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder

Indsigtsretten

 • Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [indsæt mailadresse] Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 • Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklubber, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning

 • I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Se også ovenfor. 

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   

Retten til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 • Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

Retten til at klage

 • Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger: https://www.datatilsynet.dk/

HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS

Air Liquide A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Tjenesterne.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet ovenfor, kan du kontakte: https://contactprivacy.airliquide.com/da

 

Versioner

Dette version af Air Liquides persondatapolitik dateret den 15 November 2023