Ansvarsfraskrivelse - Om Air Liquide, kundeportalen og betingelserne for brug

 

Denne kundeportal (herefter "Portalen") stilles til rådighed, ejes, styres og drives af:

Air Liquide Danmark A/S
Høje Taastrup Vej 42
DK-2630 Taastrup
CVR-nr.: 15036117

Tlf.: +45 43 55 50 50
E-mail : kundeservice.denmark@airliquide.com


 • Portalen henvender sig udelukkende til fagpersoner og har til formål at gøre relevant information om Air Liquide Danmark A/S' (herefter “Air Liquide") produkter og ydelser tilgængelige for fagpersoner. Air Liquide foregiver ikke, at indholdet på Portalen er egnet til eller tilgængeligt for offentligheden, så hvis du ikke er fagperson, bedes du undlade at anvende Portalen.
 • Disse betingelser for brug (herefter "Betingelserne") bestemmer, hvordan du må bruge Portalen. Du accepterer Betingelserne ved at gå ind på, søge på eller på anden måde bruge Portalen via en hvilken som helst form for udstyr eller ved at registrere dig som kunde/bruger af Portalen.
 • Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Portalen, bedes du venligst henvende dig til os på de ovenfor angivne kontaktoplysninger.

Acceptabel brug af Portalen

 • Når du går ind på, søger på og/eller bruger Portalen, gælder følgende:
 • Du skal overholde alle gældende love, regler og kodekser.
 • Du må ikke ændre eller forsøge at ændre indholdet eller dele af indholdet på Portalen.
 • Du må ikke opnå eller forsøge at opnå uautoriseret adgang til Portalen, serveren, som Portalen ligger på, eller en tredjepartsserver, computer eller database, der har forbindelse til Portalen.
 • Du må linke til Portalen, hvis det sker på lovlig og fair vis, uden at skade Air Liquides omdømme, og uden at det derved antydes, at Air Liquide samarbejder med dig eller på nogen måde godkender eller anbefaler dig, dine varer eller tjenesteydelser og/eller din hjemmeside.

Immaterielle rettigheder

 • Alle immaterielle rettigheder til Portalen, materiale på Portalen, varemærker, servicemærker, handelsnavne, produkter med videre, der vises på Portalen, er ejet eller licenseret af Air Liquide og må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Air Liquide, medmindre det sker for at identificere Air Liquides produkter eller tjenesteydelser.
 • I henhold til Betingelserne og forudsat, at indholdet forbliver uændret, og at alle meddelelser om copyright og varemærker medtages i alle kopier uanset format, meddeles du en begrænset, midlertidig, genkaldelig og ikke-eksklusiv tilladelse til at gå ind på, søge på og bruge Portalen samt hente indhold fra den til personlig og ikke-kommerciel brug.
 • Medmindre det udtrykkeligt fremgår af ovennævnte begrænsede tilladelse eller i henhold til gældende lovgivning, må ingen del af Portalen bruges, reproduceres, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, åbnes, ændres eller på anden måde helt eller delvis udnyttes til noget formål uden Air Liquides forudgående skriftlige samtykke. Du må ikke genudgive dele af Portalen på en anden hjemmeside, på noget andet medie, herunder trykt, elektronisk eller andet, eller som en del af en kommerciel ydelse uden forudgående skriftlig tilladelse fra Air Liquide.
 • Ovennævnte immaterielle rettigheder forbliver Air Liquides eller Air Liquides relevante licenshaveres ejendom.

Links til andre hjemmesider

 • Portalen kan indeholde links til hjemmesider, som ikke er underlagt Air Liquides kontrol. Når du følger disse links, forlader du Portalen. Air Liquide har ikke kontrol over indholdet på hjemmesider tilhørende tredjeparter, og Air Liquide godkender ikke og/eller anbefaler ikke disse hjemmesider, deres indhold eller de produkter eller tjenesteydelser fra tredjeparter, som de henviser til.
 • Air Liquide påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på hjemmesider tilhørende tredjeparter, hvortil der linkes fra Portalen, og Air Liquide fremsætter ikke nogen erklæringer eller garantier – udtrykkelige eller underforståede – med hensyn til de oplysninger, de indeholder.

Ansvarsfraskrivelse

 • Portalen og alt det indhold, der er tilgængeligt på eller gennem den, herunder, men ikke begrænset til, tekst, gennemgange, reklamemateriale, fotografier og andre billeder, lydmateriale, film og levende billeder, leveres som det er og foreligger.
 • I det omfang gældende lovgivning gør det muligt, fraskriver Air Liquide sig herved alle garantier og øvrige vilkår, det være sig udtrykkelige eller underforståede, og der fremsættes ingen erklæringer eller garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, overensstemmelse med beskrivelsen og tilstrækkelighed.
 • Endvidere fremsætter Air Liquide ingen erklæringer eller garantier vedrørende Portalens ydeevne, tilgængelighed, funktionalitet eller andre aspekter heraf, herunder, men ikke begrænset til, erklæringer om, at brug af Portalen vil foregå uden afbrydelser, uden fejl eller fuldstændig sikkert. Det er dit ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at indhold, som du får adgang til via Portalen, er uden virus og andre potentielt skadelige elementer.

Cookies og Persondata

 • Du finder Air Liquides cookie-politik samt, hvordan Air Liquide indsamler, gemmer og behandler personligt identificerbare oplysninger om dig i Air Liquide Danmark A/S Persondatabetingelser.

Ændringer i betingelserne for brug

 • Air Liquide forbeholder sig ret til når som helst og uden varsel at ændre Betingelserne. Du opfordres derfor til jævnligt at læse Betingelserne, således du til enhver tid er bekendt med indholdet. Eventuelle ændringer træder i kraft, så snart de lægges ud på Portalen. Ved fortsat at bruge Portalen accepterer du Betingelserne.

Lovvalg og værneting

 • Betingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister, der måtte udspringe heraf, skal afgøres ved Air Liquides til enhver tid værende værneting.