chromatografi

Rene gasser og blandinger til kromatografi

Air Liquide leverer gasser til kromatografiske analyser til universiteter og forskningslaboratorier. Vores rene gasser og blandinger er forsynet med et certifikat. Brugerdefinerede gasblandinger kan også laves på forespørgsel.

Gaschromatografi - anvendelse, proces og anvendelsesområder

Personen_Labor_Alphagaz

Mission
Gaschromatografi, også forkortet til GC, kan adskille blandinger i individuelle kemiske forbindelser og bruges på en række forskellige måder til at analysere komponenter, der er gasformige eller kan fordampes.

Behandle
En inert gas bruges ofte som den mobile fase, der som en bæregas skubber prøven gennem separations kolonnen. Afhængigt af de enkelte gasmolekylers polaritet og damptryk forbliver prøvens forskellige komponenter i søjlens stationære fase i forskelligt tidsrum. Efter at have passeret søjlen måler detektoren for enden af søjlen afgangstiden.

Detektorens elektroniske signaler registreres i det såkaldte kromatogram afhængigt af tiden siden injektionen, retentionstiden:

  • Kromatogrammet viser koncentrationen af komponenterne som funktion af tiden i form af toppe.
  • Under konstante kromatografiske forhold er retentionstiden for toppene karakteristisk for en forbindelse og kan således give kvalitativ information om komponenterne indeholdt i prøven. Til dette formål kræves en sammenligning standard for de komponenter, der antages at være i prøven.
  • Til sidst bruges toparealet til at kvantificere komponenten.

Anvendelsesområder
Gaskromatografer er blandt de vigtigste analyseudstyr i forsknings- og industrilaboratorier. Selv komplekse blandinger kan analyseres både kvalitativt og kvantitativt. I kombination med et massespektrometer kan selv små mængder stof påvises og strukturel belysning kan udføres. Anvendelsesområder er primært analyser inden for medicin, biologi, fødevarekemi, miljøanalyse og retsmedicin.

Har jeg brug for andre driftsgasser eller testgasser ud over en bæregas?

Gas chromatography

Som bæregasser – optimalt tilpasset de respektive detektor kombinationer som GC-FID, GC-WLD, GC-ECD, GC-MS.

Afhængigt af detektoren kan andre driftsgasser anvendes udover bæregassen, der kan være behov for gasser ud over bæregassen - for eksempel flammegasser til at generere en flamme, brændgasser til forbrænding eller gasser til ioniserings- eller methaniseringsprocessen.

Derudover skal detektorerne kalibreres. Til dette kræves passende testgasser. Afhængigt af brugen og anvendelsen - såsom et akkrediteret laboratorium, officielle eller juridiske krav eller godkendelsesprocedurer - bør disse kunne spores til internationale kalibreringsstandarder såsom NIST (National Institute for Standardization and Technology) eller VSL (Van Swinden Laboratory) eller fra en akkrediteret laboratorium og være forsynet med et kalibreringscertifikat i henhold til ISO 17025.

Lad blandingsguiden guide dig gennem din applikation og standardblandinger til driftsgasser og testgasser - eller definer din individuelle kalibreringsgas i henhold til dine behov i definer min egen blanding.

Bæregasser og driftsgasser til de mest almindelige detektortyper såsom termiske TCD eller flammeioniserings-detektorer

  • Vælg den kombination af gaskromatograf og detektor, du bruger
  • Vælg området for detektionsgrænsen
  • Du finder egnede bæregasser såvel som de driftsgasser, der kan være nødvendige for funktionalitet
  • Med et klik på indtastningen vil du modtage yderligere information om de respektive gasser, såsom renhed eller i urenheder, direkte i Air Liquide-gaskataloget

Hvordan får du de bedste resultater fra dit kromatografi udstyr?

For at sikre, at resultaterne af din kromatografiske analyse er så pålidelige som muligt, skal du overveje følgende:

Vælg den rigtige bæregas til din kromatografiske analyse

Gaz ALPHAGAZ - Air Liquide

Det er vigtigt at vælge den rigtige bæregas - de mest almindelige er brint, helium, argon, nitrogen og luft - med det rigtige niveau af renhed. På denne måde får du nøjagtige og ensartede måleresultater.

Air Liquide's ALPHAGAZ™-serie er udviklet specifikt til laboratorier og forskning. Disse gasser fås i to kvaliteter:

ALPHAGAZ™ 1: til analyser fra % til ppm
ALPHAGAZ™ 2: til analyser fra ppm til ppb

Kontakt vores eksperter for at guide dig.

Forebyg forurening af installationer og rør

Voorkom verontreiniging van installatie en leidingen

Hver gang en ny gasflaske tilsluttes, skal udstyret kontrolleres og skylles. Dette er for at eliminere enhver risiko for kontaminering. Hvis denne procedure ikke udføres eller udføres forkert, kan det påvirke kvaliteten af måleresultaterne.

Kromatografisk-udstyrs kompatibilitet

Compatibiliteit van de chromatografische apparatuur

For at opnå de bedste resultater er det nødvendigt at kontrollere, om udstyret er egnet til analyse af det ønskede stof, og om målesystemet kan udføre analysen i det forventede koncentrationsområde (fra procenter til meget lave ppb-niveauer).

Hvilket kromatografi udstyr skal jeg bruge?
Vores Air Liquide-eksperter rådgiver dig gerne om valg af udstyr og besvarer dine spørgsmål om gas kalibrering, rør skylning og laboratorieanalyser.

Hvordan vælger man den rigtige gas til kromatografi?

Vælg den kromatografiske separationsteknik og anvendelse nedenfor, for at finde ud af, hvilke gasser og renheder du har brug for.

Coupling gas chromatography and mass spectrometry GC-MS

Gas Quality for GC-MS Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample

 (mol/mol)

% 0.1% 0.01% 1ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator 
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Nitrogen Générateur
Open Split Helium ALPHAGAZ 1 He  ALPHAGAZ 2 He
Chemical ionisation Ammonia N45 
Isobutane N35
Methane N45 
Fast Atomic Bombardment Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Xenon N48

Supercritical phase chromatography, SFC

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFC
See below the most suitable gas and purity for your analyser: 

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases:

Mobile phase Carbon Dioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

High pressure liquid chromatography, HPLC

Gas quality for high pressure liquid chromatography
Check below the most suitable gas and purity for your analyzer

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Coupling liquid chromatography and mass detector, LC-MS

Gas quality for liquid chromatography and mass detector
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Nebulization or Collision
gas
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Venturi gas Air ALPHAGAZ 1 AIR
Air Generator
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N2
Nitrogen Generator
Chemical ionisation Ammonia N45
Isobutane N35
Methane N45
Solvent purge Helium ALPHAGAZ 1 He

Reduced gas analyser, RGA

Gas Quality for GC-RGA Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution >g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Sample gas phase

 

(mole/mole)

% 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar
Make-up Argon ALPHAGAZ™ 2 Ar


Detektorer


Electron capture detector (pulsed discharge) PD-ECD

Gas Quality for PD-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/moe) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Curtain gas Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Discharge gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Générateur

Electron Capture Detector, ECD

Gas Quality for GC-ECD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar 
Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar

Make-up

gas

Mixture 10 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 10% CH4/Ar
Mixture 5 % CH4/Ar ALPHAGAZ MIX 5% CH4/Ar
Nitrogen

ALPHAGAZ 2 N₂

Helium

ALPHAGAZ 2 He
Cleaning Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator

Chemiluminescence detector, SCD

Gas Quality for GC-SCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Make-up Argon ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Oven (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 2 H₂
Hydrogen Generator
Ozone production Air ALPHAGAZ 2 AIR
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 2 O₂

Thermal conductivity detector, hot wire detector or TCD

Gas Quality for GC-TCD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Atomic emission detector, AED

Gas Quality for GC-AED Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂
Nitrogen Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂
Hydrogen Generator

Helium Ionization Detector (Pulse discharge), HID

Gas Quality for HID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyser below:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up

Purging of the optics

ALPHAGAZ 1 He

Flame ionisation detector or FID

Gas Quality for GC-FID Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂

ALPHAGAZ 2 H₂

Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 1 AIR ALPHAGAZ 2 AIR
Generator
Flame (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Anerobic
digestion
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Helium ionisation detector (pulsed discharge), PD-HID

Gas quality for gas chromatography GC-PD-HID
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up ALPHAGAZ 2 He
Purging of the optics ALPHAGAZ 1 He
Landfill gas ALPHAGAZ 2 He

Photoionisation detector, PID

Gas Quality for GC-PID Gas Chromatography
See the most suitable gas and purity for your analyzer below:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Make-up Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator

Flame photometric detector, FPD

Gas Quality for GC-FPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analyser:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ AUTO IV N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Nitrogen-Phosphorus or NPD detector

Gas Quality for GC-NPD Gas Chromatography
See below the most suitable gas and purity for your analysis:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Carrier gas Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Make-up Nitrogen ALPHAGAZ 2 N₂
Helium ALPHAGAZ 2 He
Flame (Air) Air ALPHAGAZ 2 AIR
Flame (H₂)

Hydrogen

ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Electrochemical detector, ELCD

Gas Quality for Gas Chromatography GC-ELCD
See below for the most suitable gas and purity for your analyser:

Meaurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases  :

Carrier gas Waterstof ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Stikstof ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Argon ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Make-up Helium ALPHAGAZ 1 He ALPHAGAZ 2 He
Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Argon

ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar
Nitrogen ALPHAGAZ 1 N₂ ALPHAGAZ 2 N₂
Generator
Furnace (H₂) Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator
Oven (O₂) Oxygen ALPHAGAZ 1 O₂ ALPHAGAZ 2 O₂

Supercritical extraction, SFE

Gas quality for supercritical phase chromatography, SFE
See below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L

Recommended gases :

Mobile phase Koolstofdioxide ALPHAGAZ CO₂ SFC

Methanizer

Gas quality for gas chromatography GC-Methanizer
Consult below the most suitable gas and purity for your analyzer:

Measurement range :

Sample in solution

>g/L 1g/L 0.1g/L 10mg/L <1mg/L
Gas phase sample (mol/mol) % 0.1% 0.01% 10ppm <1ppm

Recommended gases :

Process gas Hydrogen ALPHAGAZ 1 H₂ ALPHAGAZ 2 H₂
Generator

Har du spørgsmål om gas løsninger til kromatografi?

Udfyld venligst vores kontaktformular nedenfor, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt