Gases for welding - Air Liquide

Vores applikationer til skæring – fra gas til laser

Vores gasser optimerer din proces, så du får et resultat af høj kvalitet, uanset om du arbejder med MIG, MAG, TIG, plasma eller laserprocesser.

Principper i forbindelse med flammeskæring

Arc welding - Air Liquide

Flammeskæring også kaldet skærebrænding er en teknik, der anvendes til at skære almindeligt konstruktionsstål. De metoder, der anvendes, er både manuelle (manuel skærebrænder, mest til grovskæring) og mekaniske (flammeskæremaskiner, til kvalitetsskæring).

Flammeskæring (med maskine) har mistet lidt af sin betydning i takt med udviklingen af højstyrkestål og andre skæreteknikker, såsom laserskæring og plasmaskæring. På trods af dette er er det fortsat en økonomisk forsvarlig skæreteknik til pladetykkelser fra 20 mm og mere. 

Flammeskæring er en forbrændings-/oxideringsproces (under oxidering reagerer metal med oxygen), hvor en væsentlig del af den energi, der kræves til processen, stammer fra forbrændingen af materialet. Ved flammeskæring er det muligt at arbejde med flere brændere på samme tid.

Forvarmeflammen, der består af en blanding af brændgas og gasformig oxygen, opvarmer skærestedet til antændelsestemperatur (skærebrænder temperatur). Når skærebrænder temperatur er nået, tilsættes gasformig oxygen, og selve skæreprocessen begynder. I oxygenstrålen forbrændes stålet til jernoxid (slagge). Slaggen drives ud af skærestedet af oxygenstrålens tryk og flow. For at skærebrændingsteknikken kan anvendes, skal stålet være ”skærebrændbart”. Grundforudsætningen er, at antændelsestemperaturen (~1150 °C) er lavere end smeltetemperaturen (~1500 °C).

Brændgasser til skæring

Hvilken brændgas skal du anvende – og har den gasformige oxygens renhed nogen betydning for processen?

Hvad angår selve forvarme flammen kan ”almindelige” brændgasser, såsom acetylen, propan, naturgas (metan) eller ethen (ethylen), anvendes.

Ved flammeskæring med maskine er omkostningseffektivitet et vigtigt kriterie, men det samme gælder også for driftsforholdene, såsom gastilførsel, gaspriser, gasforbrug m.m. Det er vigtigt at have en kraftig forvarmeflamme (brændgas) for at kunne starte skæreprocessen og gennemføre flammeskæringen.

Forbrændingen af kulbrinteforbindelser sker i to trin. I det første trin (primærflammen) giver den tilførte oxygen en ufuldstændig forbrænding. I det andet trin (sekundærflammen) forbrændes brændgassen fuldstændigt via oxygenoptaget fra den omgivende luft. 


Brændgasserne adskiller sig ved flammetemperatur og antændelses-/forbrændingshastighed og dermed den primære flammeeffekt (kJ/cm2. S).

Når det gælder gasforbrændingsteknik er virkningen af primærflammen af afgørende betydning.

Acetylen

  • Har den højeste flammetemperatur i primærflammen
  • Har høj skærekapacitet sammenlignet med andre brændgasser

Med et permanent gasforbrug på >500 l/t. skal der tilsluttes flere gasflasker (gasbatterier). Gasforsyningen er derfor mere kompleks end for propan/ethen (ethylen).

Propan

  • Lavere primær flammetemperatur, hvilket reducerer skærehastigheden (først og fremmest ved diagonal skæring)
  • Lange forvarmningstider og hulslagningstider

Oxygenforbruget til primærflammen er ca. fire gange så højt sammenlignet med acetylen. Propan lagres i flydende form, hvilket giver en større mængde tilgængelig gas.

Oxygen

  • At oxidere (brænde) stålet
  • At fjerne reaktionsprodukterne (slagger, jernoxider) fra skærestedet og på denne måde udføre skæringen

Oxygen er procesgassen og er nødvendig med henblik på at forbrænde brændgassen (forvarmeflammen). En høj flammeeffekt resulterer i en mere effektiv skærebrænding. Oxygengassens standardrenhed/-kvalitet er 99,5 volumenprocent (2,5). Denne kvalitet er tilstrækkelig til skæring. Med en højere oxygen renhed, f.eks. 99,95 volumenprocent (3,5), opnås der en højere skæreeffekt med bedre skærekvalitet.

Gasforbruget afhænger af skærebrænderens størrelse. Skæretabeller er vigtige dokumenter med henblik på at sikre skærekvalitet og -effekt – grundlaget for at udarbejde parametre for flammeskæring.

Laserskæring

Soudage et découpe aux gaz laser

Med laserskæring kan komplekse dimensionsnøjagtige komponenter fremstilles på en reproducerbar måde med et smalt snit, en lille varmepåvirket zone og udmærket skærekvalitet. 

Processen er enkel at automatisere og særdeles omkostningseffektiv i forbindelse med forarbejdning af metaller. Inden for bilindustrien er laserskæring blevet en etableret metode til f.eks. varmbehandling af karosseridele. Med et omfattende produktsortiment under varemærket LASAL tilbyder Air Liquide den rigtige løsning til alle behov.

Lasersmelteskæring

Med lasersmelteskæring kan komplekse dimensionsnøjagtige komponenter fremstilles på en reproducerbar måde med udmærket kvalitet. En laserstråle opvarmer materialet til smeltetemperatur, og skæregassen fjerner det smeltede materiale fra skærestedet ved højt tryk (op til 25 bar). 

Processen er enkel at automatisere, og med 2D- og 3D-laserskæringssystemer fra velkendte producenter, såsom Trumpf, Amada, Bystronic og Prima Power, kan mange forskellige materialer bearbejdes, såsom austenitisk og ferritisk stål, højt legeret stål, aluminium og titan. Det mest almindelige er, at nitrogen anvendes som skæregas. Til særlige materialer, såsom titan, anvendes der argon.

Air Liquide tilbyder særlige procesgassystemer til højtryksnitrogen og højrent argon samt resonatorgasser og systemer til kuldioxidlaser. Ved hjælp af vores udstyr er skæregasserne altid tilgængelige – ved korrekt flow og korrekt tryk.

Lasersublimeringsskæring

Med lasersublimeringsskæring kan komplekse dimensionsnøjagtige komponenter fremstilles af tyndvæggede og skrøbelige materialer på en reproducerbar måde og med skærekanter af høj kvalitet. 

Lasersublimeringsskæring anvendes til at bearbejde materiale, såsom træ, papir og plast, som ikke kan omdannes til flydende form. Med lasersublimeringsskæring fordampes materialet øjeblikkeligt af laserstrålen. En inert gas som nitrogen eller argon beskytter materialet mod oxidering og forbrænding.

Air Liquide tilbyder særlige procesgassystemer til nitrogen og argon samt resonatorgasser og systemer til kuldioxidlaser.

Laserbrænskæring

Ved laserbrænskæring opvarmer laserstrålen materialet til antændelsestemperatur. Ved at tilføre oxygen til skæreprocessen forbrændes materialet i skærestedet og drives ud. Processen anvendes ofte til ulegeret eller lavt legeret stål. og er nemt at automatisere. Med 2D- og 3D-laserskæringssystemer fra velkendte producenter, såsom Trumpf, Amada, Bystronic og Prima Power, kan mange forskellige materialer bearbejdes.

Med LASAL tilbyder Air Liquide særlige procesgassystemer til tilførsel af højren oxygen under højt tryk samt resonatorgasser og systemer til kuldioxidlaser. Ved hjælp af vores udstyr er skæregasserne altid tilgængelige – ved korrekt flow og korrekt tryk. Vi rådgiver dig gerne i forbindelse med netop din proces og tilbyder en velegnet løsning med LASAL.

Plasmaskæring

Découpe plasma

Med plasmaskæring kan du skære alle elektrisk ledende materialer, såsom ulegeret, lavt legeret og højt legeret stål, nikkel, kobber, messing, bronze, aluminium og legeringer af disse. 

Denne metode anvendes, når materialet ikke længere kan bearbejdes ved hjælp af flammeskæring. Skæremundstykkets tilspidsende udformning koncentrerer lysbuen kraftigt. Materialet i skærestedet smelter og blæses ud med plasmagassen. Plasmagasser må ikke reagere med wolframelektroden, og du skal vælge en plasmagas, der er velegnet til materialet. Vi er klar med rådgivning, når du skal foretage dit valg, og vi tilbyder den helt rigtige løsning til din proces med ARCAL Prime, ARCAL 15,nitrogen eller oxygen.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.

Skæring - at skære i metal

Godstykkelser refererer til den tykkelse af et materiale, som typisk angives i millimeter eller tommer. Når man skærer i metal, anvender man et værktøj med skæreevne, såsom en svejsebrænder, laserskærer, plasmaskærer eller fræser, til at skære gennem materialet. Skærehastigheden afhænger bl.a. godstykkelsen.
En elektrode er et elektrisk ledende materiale, der anvendes til at overføre elektrisk strøm til et materiale, f.eks. ved svejsning eller skæring.
En fil er et værktøj, der anvendes til at polere eller fjerne materiale fra en overflade, mens en flamme anvendes til at smelte eller varme materialer.
Fræsning er en form for bearbejdning, hvor en roterende skær ved hjælp af kraft og tryk skærer gennem et materiale for at opnå en ønsket form eller finish.

Der er mange muligheder for at udføre metaludskæringer på en professionel måde, afhængigt af den tilgængelige maskinpark og de opgaver, man ønsker at udføre. Det kan være en fordel at undersøge de forskellige muligheder og teknikker på forhånd, da det kan hjælpe en med at vælge teknologien, der virker bedst i forskellige situationer. Der er mange fordele ved at anvende teknologi såsom laserskærere og plasmaskærere til metaludskæringer. Disse teknologier kan levere præcise og nøjagtige udskæringer med en høj skærehastighed, og de er også i stand til at skære gennem mange forskellige typer af metal, herunder rustfrit stål og aluminium. Valg af teknik  f.eks. plasmaskærerudstyret afhænger af hvad der skal skæres, pladens godstykkelser, emnernes godstykkelse,  erfaring mm.

Sikkerhed
Produktion med skæring kræver stor opmærksomhed omkring sikkerheden.
Både varme, ultraviolet lys, og evt dårlig eller manglende vedligeholdelse af ventilation kan give sikkerheds eller arbejdsmiljøproblemer omkring arbejdspladsen.