Hvad er et smeltepunkt?

Smeltepunktet er den temperatur, hvor et stof går fra fast form til flydende form. Man taler ligeledes om smeltetemperatur.

Når man taler om metallers smeltepunkt, henviser man som regel til de rene metaller. Legeringer som f.eks. stål (jern med et svagt indhold af kulstof), støbejern (jern med et indhold af kulstof på over 2 %), bronze (legering af kobber og tin) eller messing (legering af kobber og zink), vil have et smeltepunkt, der er anderledes end de rene materialer, som legeringerne består af.

Tilsætningsmetallet til svejsning består ofte af omtrent det samme materiale som de emner, der skal samles. I lodning har tilsætningsmetallet derimod et smeltepunkt, der er lavere end basismetallet.

 

De vigtigste metallers smeltepunkt i ren tilstand

Smeltepunkt af forskellige metaller, der anvendes i industrien:

 

Sølv

962 °C

Tin

232 °C

Jern

1538 °C

Wolfram

3422 °C

Vanadium

1910 °C

Zink

420 °C

Til orientering ligger ståls smeltepunkt på ~ 1400-1500 °C i forhold til dets sammensætning, støbejern ~1250 °C.

Vidste du det? Selv om ståls smeltepunkt er næstern 200 grader højere end støbejerns kan en lille mængde fast stål smelte lidt af gangen i flydende støbejern. Dette fænomen kan forklares ved diffusion med kulstofatomer - som findes i større mængde i støbejern end i stål - mod det faste ståls overflade. Denne kulstof berigelse vil sænke smeltepunktet lokalt.

VIGTIGSTE KILDE: CRC Handbook of Chemistry and Physics

 

Har du spørgsmål? Udfyld venligst vores kontaktformular.