MIG/MAG svejsning (GMAW)

Soudage MIG y MAG

Definition af MIG og MAG svejsning


MIG-/MAG-svejsning er baseret på en lysbue omgivet af en beskyttelsesgas. Elektroden er smeltbar og anvendes som tilsatsmateriale. Metaller som overføres i lysbuen til smeltebadet, beskyttes mod den omgivende luft af en gas, som er inaktiv ved MIG-svejsning og aktiv ved MAG-svejsning. 

Denne definition forklarer de engelske navne MIG og MAG, "Metal Inert Gas" og "Metal Active Gas". I visse lande kaldes metoderne GMAW, "Gas Metal Arc Welding". Ved manuel svejsning betragtes de som "halvautomatiske", da tråden automatisk føres frem, efterhånden som lysbuen afsmelter den. MAG-metoden med aktiv gas anvendes til ulegerede, letlegerede og rustfaste stål. 

MIG-metoden med inaktiv gas anvendes til letmetal- og kobberlegeringer. For at markere forskellen i forhold til svejsning af kulstofstål bruges navnet MIG også af og til i forbindelse med svejsning af rustfast stål, med svagt aktiv beskyttel­sesgas. Standarden for beskyttelsesgasser DS/EN 439 begrænser anvendelsen af MIG-svejsning til svejsning med inaktive gasser. 

Svejsestrøm

MIG-/MAG-svejsning udføres altid med jævnstrøm, og lysbuen dannes i omvendt polaritet med den smeltbare elektrode som pluspolen. Tråden udsættes for elektronstrømmen, hvilket fremmer afsmeltningen. Omvendt polaritet sikrer en mere stabil lysbue. 

Normal polaritet anbefales ikke, da den forårsager en mere ujævn opvarmning af tråden, Metaldråberne bliver større, der bliver færre af dem, og de afgives ujævnt. Svejsesømmen bliver konveks. Med få undtagelser - f.eks. ved anvendelse af visse rørtråde - anvendes denne polaritet derfor ikke. 

MIG MAG anvendelsesområder 

Høj produktivitet er en vigtig egenskab i forbindelse med MIG-/MAG-svejsning. Metoderne egner sig til store pla­detykkelser med flerstrengssvejsning, hvor svejsevolu­menet er stort, men også for tyndere godstykkelser med begrænset varmetilførsel og høj svejsehastighed. MIG-/MAG-svejsemetoderne anvendes til både manuel og automatiseret svejsning samt i forbindelse med svejse­robotter. De gør det muligt at svejse i alle stillinger. 

MIG MAG - udstyr 

Basisudstyr til MIG-/MAG-svejsning:

  • Jævnnstrømskilde.
  • Trådfremføringsudstyr med regulerbar hastighed.
  • Svejsepistol, som styrer tråd og lysbue og desuden tilfører beskyttelsesgassen gennem gaskoppen. Pisto­len er tilsluttet strømkilden med et slangebundt, som indeholder tilsatstråd, strømkabel, gastilforsel m.m.
  • Gasforsyning i form af enkelt flaske eller tilslutning til centralt gasforsyningsanlæg.
  • Kontrolpanel, normalt indbygget i strømkilden.

For at sikre stabile svejseforhold skal trådens smeltehastighed svare til fremføringshastigheden

Har du spørsmål ved MIG/Mag svejsning? Kontakt os