service bil

Hold fokus på din sikkerhed med en serviceaftale.

En gasinstallation kræver regelmæssig service og eftersyn for, at kunne fungere problemfrit og økonomisk år efter år. En serviceaftale, der omfatter forebyggende vedligeholdelse, er derfor ofte en klog investering.

I serviceaftalen indgår:

  • Eftersyn, så gældende love og regler fra Arbejdstilsynet og Beredskabsstyrelsen overholdes.
  • Vagtordning 24/7 - 365.
  • Der ydes 10 % på arbejdsløn i forbindelse med reparationer/tilkald.

En serviceaftale kan udformes, så den præcist matcher dine behov.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan du får en serviceaftale på dit centralanlæg, der præcist matcher dine behov.

Servicetekniker/Dokumentation

Nordics-service-technician

Servicetekniker
For at sikre kvaliteten i eftersynene er vore ser­vicebiler altid bemandet med højt kvalificerede serviceteknikere, som løbende uddannes via Air Liquide’s Learning and Talent Management System. 

Serviceteknikeren fungerer, som jeres problemløser og vil i forbin­delse med eftersynet kunne besvare eventuelle tvivlsspørgsmål og vejlede i brugen af anlægget. Du er derfor meget velkommen til, at være til stede og følge med i serviceeftersynet.

Dokumentation
Efter hvert serviceeftersyn afleveres en servicerapport, hvor resultatet af eftersynet fremgår. 

Med servicerapporten har du således en saglig vurdering af tilstanden på dit centralanlæg, samt de sikkerhedsmæssige aspekter.

Sikkert, effektivt og økonomiskt

Sécurité

Air Liquide tilbyder en lang række services, gasser og gasudstyr, som ikke kun giver dig større sikkerhed og effektivitet, men på længere sigt også en bedre økonomi.

  • Sikkert

Air Liquide hjælper dig med og sikre, at arbejdstilsynets regler om sikkerhed på arbejdspladsen bliver overholdt. Vi har indgående kendskab til gasser og sikkerhed og anbefaler derfor, at du altid overlader servicearbejdet til vores serviceteknikere. Efter hvert serviceeftersyn fremsendes en servicerapport, som er din garanti for et sikkert centralgasanlæg.

  • Effektivt

Vi sikrer, at dit centralgasanlæg og gasudstyr altid virker optimalt. Et almindeligt eftersyn udføres helt uden driftstop, hvilket sikrer dig kontinuerlig produktion og dermed ingen yderligere omkostninger.

  • Økonomisk

Du får et optimeret anlæg, hvor risikoen for ned­brud og lækager minimeres - og hermed flere penge på bundlinjen. Et serviceeftersyn af dine installationer er oftest billigere end et nedbrud med reparation til følge.

Spørgsmål?

Udfyld dine oplysninger her, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

En serviceaftale kan udformes, så den præcist matcher behovet for service på centralanlæg, centralgasanlæg, centralgasinstallation, gasinstallation, gasdistributionssystem, gasforsyningssystem, gasanlæg, gasnetværk, gasforsyningsløsninger, automatisk gasforsyning.