Nyheter

Ulykker i forbindelse med håndtering af gas

  • Ring altid først 112, hvis der er sket en ulykke i forbindelse med håndtering af flydende gas eller gasflasker.
  • Ring også til Air Liquide på telefon 76252525, uanset tid på døgnet. Dette gælder også i tilfælde af akut tanklækage.
  • Find vigtig information i Sikkerhedsdatabladet for de respektive gasser.

Læs i de respektive sikkerhedsdatablade om:

  • førstehjælpsforanstaltninger (afsnit 4)
  • brandbekæmpelse (afsnit 5)
  • udslip ved uheld (afsnit 6)

Hastelevering – kontortider

Flasker
ekspvest.dk@airliquide.com
Tlf.: 76252590
Telefontid: Mandag-fredag 07.30-15.00

Flydende gas
Tlf.: 76252548
Telefontid: Mandag-fredag 07.30-15.00