Flexitarer – nye madtrends giver nye udfordringer for fødevareindustrien

16/08/2019

Flexitarian
Flexitarers valg af mad påvirker fødevareproducenterne

Det er ikke særlig længe siden, at det var en selvfølge for de fleste mennesker i den vestlige verden, at et af dagens måltider skulle indeholde kød, og der fandtes ikke særlig mange vegetarer. I dag er der derimod en stigende tendens til at vælge en livsstil som semivegetar eller flexitar. Vi skærer ned på kødindtaget til fordel for flere bæredygtige afgrøder og mad, som indeholder flere grøntsager. Sågar verdens største fastfood-kæde, McDonalds, følger trenden, og de lancerede for et par år siden deres første vegetarburger, McVegan, i Sverige og Finland.

Alternative fødevarer til fordel for miljøet

Det fremgår af en undersøgelse foretaget af J. Walter Thompson Intelligence, at "74 % af alle, der er født i England og USA i 80'erne og 90'erne, er villige til at ændre deres madvaner for at mindske miljøpåvirkningen, og 70 % er villige til at betale mere for produkter, som indgår i en bæredygtig cyklus". Vi bliver stadig oftere mindet om vores økologiske fodaftryk, og mange ønsker at spise mad, der er mere bæredygtig, sundere, mere sikker og mere smagfuld.

Flexitar-trenden har medført, at forbrugerne vil have forskellige alternativer til de traditionelle kødprodukter, med tydelige indholdsdeklarationer, som viser, at produkterne indeholder velkendte og grønsagsbaserede ingredienser. Flexitarer og vegetarer vil have produkter, som på en overbevisende måde ligner kød, og som har et højt næringsindhold. Samtidig er det vigtigt, at produkterne er lette at håndtere og kan tilberedes hurtigt og nemt.

Trenden stiller fødevareindustrien over for en række nye udfordringer:

  • At levere høj kvalitet med hensyn til udseende og smag. Flexitarer og vegetarer forventer, at deres vegetariske produkter både ligner og smager som kød.
  • At sikre en bæredygtig fødevareproduktion. Forbrugerne bliver stadig mere interesserede i at mindske deres miljøpåvirkning i forbindelse med deres forbrug af fødevarer. Samtidig skal fødevareproduktionen øges med hele 60 % frem til 2050 for at opfylde behovet på verdensplan.
  • At være fleksibel og klar til hurtigt at omstille produktionen til de krav, vi stiller som forbrugere.

Man skulle tro, at dette var lutter gode nyheder for fødevareindustrien, men det kræver en del omstilling med hensyn til både produktionen og opbevaringen af fødevarer.

Air Liquide klarer udfordringen!

"Air Liquide har et udvalg af gasløsninger, der kan hjælpe med at opretholde en høj kvalitet med hensyn til levnedsmidlers smag og udseende", forklarer Mats Nilsson, Business developer, Food & Pharma.

"Ved hjælp af vores løsninger, der også omfatter ekspertise og vejledning, kan fødevarevirksomheder arbejde effektivt og konkurrencedygtigt med deres produktion. Blandt andet gør kryogen køling og frysning det muligt at bevare en attraktiv tekstur og form på produkterne. En anden vigtig løsning er MAP (Modified Atmosphere Packaging), der også kaldes gaspakning, da den løser en række udfordringer i forbindelse med opbevaringen af fødevarer".

"Når fødevarer pakkes med gas, forlænges produkternes holdbarhed. Vores ALIGAL™ fødevaregas serie indeholder rene gasser (kuldioxid, oxygen og nitrogen) og forskellige blandinger heraf og er af den såkaldte "food grade"-kvalitet. De fremstilles naturligvis i overensstemmelse med gældende regler og anbefalinger med hensyn til fødevaresikkerhed og hygiejne. Gasserne forlænger holdbarheden på forskellige typer af færdiglavede retter, frugt, grøntsager, kød, fjerkræ, fisk, brød og mejeriprodukter. Brug af gaspakning minimerer fødevarespild og reducerer dermed vores økologiske fodaftryk".

Længere produktionsserier, mindre konserveringsmiddel

"For fødevareproducenterne betyder dette, at de kan arbejde med længere produktionsserier, hvilket er både lettere og mere økonomisk. Det betyder desuden, at der skal bruges mindre tid på rengøring, hvilket også genererer mindre spildevand. Producenterne kan endvidere strække deres leveringstid, da transporttiden kan forlænges, uden at det skader produkterne. Og sidst, men ikke mindst, kan fødevareproducenterne anvende mindre eller slet ingen konserveringsmiddel, når de pakker deres produkter med MAP".

Vi forbrugere kan naturligvis også få glæde af den længere holdbarhed skabt vha. MAP-teknologien. Det faktum, at vi ikke behøver at smide så meget mad ud, gør, at vi får penge tilovers i husholdningsbudgettet. Fødevarernes forlængede holdbarhed gør også, at vi ikke behøver at køre ud og handle så tit og dermed mindskes vores miljøpåvirkning."

ALIGAL gasblandinger til gaspakning

"ALIGAL-gasserne til MAP omfatter en gas til hver enkelt specifik fødevare. ALIGAL 13 anvendes f.eks til færdigretter. Gasblandinger forlænger holdbarheden til mindst 3-4 uger ved en temperatur på 2-4 °C, afhængigt af produktet, og modvirker, at maden ødelægges ved nedbrydning af bakterier m.m.”

Kontakt os