Sådan bidrager Air Liquide til at bekæmpe madspild

24/04/2020

food waste solutions
Air Liquide arbejder for en ren og bæredygtig industri via udvikling af gasløsninger, der bidrager til bedre energieffektivitet og lavere CO2-udslip hos vores kunder.

Hele 1,2 mia. ton fødevarer går til spilde hvert år over hele verden. Dette er ikke godt, hverken fra en etisk eller økonomisk synsvinkel, eftersom udgifterne til dette spild nærmer sig 825 mia. euro om året. På den baggrund er alle former for udvikling, som bidrager til at bekæmpe madspild, meget velkomne.

"Madspild er helt sikkert et vigtigt spørgsmål, og vi bruger i høj grad forsknings- og udviklingsmidler på at kreere bæredygtige løsninger", siger Andy Augustus, markedschef for Food & Pharma hos Air Liquide. "Og vi har allerede lanceret en hel del udviklingsresultater med mærkbar succes. Vi opfatter faktisk ikke madspild som et isoleret problem, da der findes en stærk kobling mellem madspild, holdbarhed og CO2-udledning."

Pakninger med modificeret atmosfære

"Forestil jer f.eks., at forbrugerne opfordres til at medbringe genanvendelig emballage, når de handler. Dette gøres allerede i nogle butikker, men problemet er, at fødevarer så ikke kan holde sig længe nok. Derfor har vi udviklet en løsning, som bygger på MAP-gasser."

MAP står for Modified Atmosphere Packaging (pakninger med modificeret atmosfære). Dette indbefatter gasser eller gasblandinger, som bremser den bakterielle, enzymatiske og fysiske nedbrydning af fødevarer og bevarer den oprindelige smag og kvalitet.

Gør-det-selv-MAP

"Vi undersøger, hvordan man kan implementere udstyr ude i butikkerne, så personalet selv kan tilføre MAP-gasser til fødevarer i genanvendelig emballage, således fødevarerne kan opbevares lige så længe som i almindelig MAP-emballage. Dette skal hjælpe med at forebygge madspild og opmuntre til at bruge genanvendelig emballage, hvilket mindsker mængden af affald yderligere."

"I Japan har vi endda en løsning på markedet, som gør det muligt for forbrugerne at tilføre MAP-gasser til emballage derhjemme, så fødevarerne kan holde sig længere. Dette er især en god løsning, hvis fødevarer fra en åbnet pakning ikke bruges op med det samme. Der findes en specifik MAP-patron til hver type fødevare: kød, fisk, grøntsager osv., og der medfølger en anordning, der gør, at emballagen kan lukkes lufttæt igen."

Temperaturregulering

En helt anden måde at mindske madspild på er ved at forbedre reguleringen af fødevarernes temperatur. Mad skal opbevares på køl eller frost og må aldrig overskride en vis temperatur under transport, hvilket ikke er så nemt som det lyder.

For det første skal temperaturen i lastbilen eller varevognen ligger under den forudindstillede  maksimumsværdi under hele turen fra afgang til den endelige levering. Dette kan i de varme sommermåneder give en del udfordringer især for traditionelle køleanlæg, når chaufføren stopper og åbner lastbilen flere gange, f.eks. i storbyer hvor der kan være mange leveringssteder. Hvis fødevarerne bliver for varme, fører det naturligvis til madspild, og det kan også blive direkte sundhedsfarligt.

Bæredygtig køling

"Sagen er den", forklarer Augustus, "at de traditionelle kølesystemer i lastbiler og varevogne ikke har tilstrækkelig kapacitet. Især på den sidste del af turen kan det blive svært, da lasten måske har været åbnet mange gange, og temperaturen ikke er nået tilstrækkeligt ned, inden dørene åbnes igen"

"Det virksomhederne ønsker, er en løsning, som holder fødevarernes temperatur på et korrekt niveau under alle forhold, og som forurener minimalt – dvs. ingen udledning af kvælstofoxid (NOX), CO og forskellige partikler – og som desuden har så lav en CO2-emission  som muligt. De kølesystemer som anvendes i dag i transportsektoren, drives af køretøjets dieselmotor, og det er ikke nogen god løsning set ud fra et miljømæssigt synspunkt."

Blueeze og Cryocity

Air Liquide har derfor udviklet to alternative kølesystemer: Blueeze og Cryocity. Blueeze drives med flydende nitrogen (-196 °C) og er konstrueret til brug i større lastbiler. "Dette kølesystem er meget kraftfuldt og effektivt og drives helt uafhængigt af køretøjets motor", siger Augustus. Der er derfor garanti for, at man holder sig under den ønskede maksimumtemperatur. Blueeze afgiver desuden ingen forurening eller CO2. Dette gør sig også gældende i forbindelse med gasproduktionen, da vi anvender vedvarende energi til vores fremstilling."

"Som navnet antyder, er Cryocity-køleløsninger udviklet til bytransporter. Cryocity har samme effektive køreegenskaber og fordele som Blueeze, men er baseret på flydende kuldioxid (-78 °C). Gassen er fra starten et restprodukt, som produceres ved andre industriprocesser, hvilket gør Cryocity til et Green Origin-produkt uden CO2-aftryk. Kuldioxiden omdannes derefter til tøris (-78 °C) og anvendes som kølemiddel i denne form.

En yderligere fordel ved både Blueeze og Cryocity er, at brugen er næsten helt lydløs, hvilket er ideelt til tidlige morgen- eller sene aften- / natleverancer af fødevarer i byerne."

"Air Liquide har flere projekter til bekæmpelse af madspild i støbeskeen. Vi præsenterer og markedsfører disse projekter, så snart de er tilstrækkeligt udviklede."

Kontakt os