Grønne proteiner

26/05/2023

GroPro Eco Origin
Udforsk GroPro, der kører på ærter og er beskyttet af Eco Origin-gas

GroPro AB er beliggende i byen Bjuv, den såkaldte ”Ærtehovedstad” i Sverige. Kom med, og mød virksomhedens administrerende direktør Bengt Persson, en pioner inden for udvikling af cirkulær fødevareproduktion, og find ud af, hvordan Eco Origin -gas bidrager til at begrænse CO2 intensiteten i hans fødevareproduktion.

I mere end 60 år har Bjuv-regionen været kendt for dyrkning af ærter af høj kvalitet: God adgang til vand, tempereret klima og næringsrig jordbund er en del af forklaringerne på denne særlige form for landbrug.
I den senere tid er der sket en ændring af spisevanerne i retning af kost med mindre kødindtag. Antallet af fleksitarer og vegetarer er steget i Europa: Mere end 22 % af europæerne siger, at de i dag har indført en fleksitarisk livsstil*.

Bengt Persson, der er passioneret omkring fødevareøkosystemer og virkelig optaget af industriens bæredygtighed, tager skridt til at imødekomme markedets voksende behov for køderstatninger. I 2021 grundlagde han GroPro. Missionen: At skabe en lokal kilde til alternativt protein, der kan bruges som ingrediens i køderstatninger og andre alternative fødevarer. I mellemtiden vil biprodukterne blive udnyttet med henblik på at opnå et cirkulært fødevareproduktionsmønster.

Hvordan virker det?

Ærter dyrkes på godkendte marker i regionen. Dette er ensbetydende med meget kort transport. Derefter udskilles uønskede objekter, såsom sten, metal osv., inden ærterne bælges og formales. Til sidst separeres fibre, stivelse og proteiner fra hinanden. Proteinerne udtrækkes i form af et fint pulver, mens biprodukterne også kan udnyttes. For eksempel samarbejder GroPro med bryggerier og bagerier med henblik på at udnytte stivelsen.

Hvor anvendes proteinerne?

Proteinerne anvendes som ingredienser i køderstatninger, f.eks. kødfri pølser, kødfri burgere eller hakket kød. De kan også anvendes i laktosefri ost og i proteinrige sportsdrikke.

Hvorfor ærter?

En af de mest almindelige alternative proteinkilder i dag er soja. ”Ærter har en række fordele, både ud fra et miljø- og klimamæssigt synspunkt sammenlignet med soja”, siger Bengt. De kan dyrkes lokalt (minimal transport) i et økosystem med god vandtilgængelighed (lav vandbelastning i Skåne), og de er mindre allergene. Desuden er ærter ’nitrogenfiksere’: de opfanger det naturlige kvælstof, der er nødvendigt til væksten, fra den omgivende luft og jorden, og derfor kræver dyrkningen kun lidt/ingen gødning.

Hvorfor Air Liquide Gas?

Nitrogen anvendes til at begrænse oxidation som følge af kontakt med luft og også til at reducere risikoen for støveksplosioner, som typisk kan ske i forbindelse med pulverbehandling. Dette er afgørende for at opretholde proteinernes kvalitet og sikre installationens sikkerhed. Air Liquide leverer nitrogen af høj fødevarekvalitet med henblik på at opretholde vores kunders sikre processer.

Hvorfor Eco Origin?

”Alt, hvad vi gør, har til formål at styrke bæredygtigheden, både hvad angår processen og produktet” forklarer Bengt. Selvom GroPro bruger ca. 1/5 af den energi, der anvendes i andre traditionelle proteinudvindingsprocesser, og selvom der anvendes lokalt producerede ærter, valgte GoPro Eco Origin Aligal 1: ”Det er meget vigtigt for mig at købe Eco Origin-gas fra Air Liquide. I alle dele af vores proces ønsker vi at holde klimapåvirkningen på så lavt et niveau som muligt”.

Eco Origin-gas har en lav CO2intensitet takket være 2 søjler:

  • Indkøb af vedvarende energi med oprindelsesgaranti til separation af nitrogenet fra atmosfærisk luft
  • Optimering af leveringsruterne og gradvis omstilling af vores lastbilflåde, suppleret med involvering af Air Liquide i CO2-kompensationsprojekter inden for Gold Standard Foundation.

Air Liquide var den første gasleverandør i hele Norden til at udvikle klimasmart gas tilbage i 2018. I dag er Air Liquide stolt over at kunne støtte flere visionære virksomheder, som f.eks. GroPro, på deres rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Har du brug for inerteringsløsninger? Har du brug for fødevaregodkendte gasser af høj kvalitet med lav CO2intensitet – Eco Origin ALIGAL?

Kontakt os