Air Liquides køreplan for energiomstilling

27/09/2023

Energy transition

Air Liquide har taget flere ambitiøse og vidtrækkende initiativer som en del af koncernens køreplan for energiomstilling.

"Lad mig starte med at sige, at vi ikke gør det her, bare fordi alle andre gør det," forklarer Vianney de Buchet, Vice President Energy Transition Europe hos Air Liquide. "Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for at reducere CO2-emission betydeligt på alle de måder, vi kan. Det er ikke kun i tråd med koncernens DNA og kerneværdier, men også med vores ekspertise inden for brint og kuldioxid, som begge indgår i energiomstillingen. For at opfylde vores tre mål for energiomstilling har vi taget en række initiativer.”

"Vores første og mest indlysende mål er at reducere de CO2-emissioner, der er direkte eller indirekte forbundet med vores egne produktionssystemer. Vores andet mål er at hjælpe vores kunder med at reducere deres CO2-udledning. Det tredje mål handler om at opbygge nye økosystemer, der bidrager til et samfund med lav CO2-udledning.”

A-klassificering af CDP

Air Liquide har naturligvis længe arbejdet på at reducere udledningen af CO2. Hvert år afsætter koncernen omkring 100 millioner euro til initiativer, der har til formål at reducere virksomhedens og kundernes klimamæssige fodaftryk. I 2020 fik Air Liquide Group en A-klassificering af CDP (tidligere kendt som Carbon Disclosure Project), en non-profit organisation, der evaluerer virksomheder på baggrund af deres klimatiltag. CDP anerkender Air Liquides strategi for bæredygtig vækst, som viser sig i virksomhedens udvikling af brintteknologi og deltagelse i en række innovative projekter.

Reduktion af CO2-udledning

Air Liquides overordnede klimamål frem til 2035 er udtrykt på følgende måde:
-33% CARBON EMISSIONS BY 2035
CARBON NEUTRALITY BY 2050

"For at opnå dette bruger vi mere og mere vedvarende elektricitet og reducerer vores energiforbrug", forklarer Vianney de Buchet. "En stor del af den energi, vi bruger i dag, har allerede et lavt CO2-fodaftryk, men vi ønsker at øge vores brug af vedvarende elektricitet endnu mere. Vi vil også tage hensyn til energimixet hos potentielle leverandører i vores beslutningsproces i forbindelse med fremtidige partnerskaber.”

Air Liquide i Europa deltager også i en række innovative projekter til opsamling og lagring af kuldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage), f.eks. Porthos i Rotterdam og Antwerp@C i Antwerpen. Disse storstilede projekter har potentiale til at reducere industrivirksomhedernes CO2-fodaftryk betydeligt. Air Liquide har også underskrevet et Memorandum of Understanding med Northern Lights, et norsk CCS-projekt.

Initiativer til kunderne

Vianney de Buchet: "Vi er klar over, at energiomstillingen er en stor udfordring for hele branchen, og derfor vil vi gerne hjælpe vores kunder med at nå deres mål.”

"Vi ønsker at gøre vores teknologi tilgængelig, så vores kunder også kan opsamle deres CO2-udledning. Denne CO2 kan derefter genbruges - f.eks. til havebrug eller kulsyreholdige drikkevarer - eller opbevares sikkert under havbunden.”

Et samfund med lav CO2-udledning

"Selv om vi er overbevist om, at det er afgørende at reducere CO2-udledningen, mener vi, at det er lige så vigtigt at udvikle og implementere nye teknologier.”

”Da brint kommer til at spille en central rolle i morgendagens samfund og i energiomstillingen, bruger vi ressourcer på at optimere denne teknologi. Brint vil få stor betydning for transportsektoren - ikke kun for biler, men også for lastbiler og skibe - og det vil også i stigende grad blive anvendt som energikilde i industrien. Air Liquide har faktisk for nylig meddelt, at man lancerer et projekt med henblik på at indsætte 1.000 brintdrevne lastbiler i Rotterdam Havn.”

Air Liquide investerer også i anlæg til rensning af biomethan. Biomethan er en bæredygtig gas, der produceres ved gæring af organisk affald, og som har samme egenskaber som naturgas, men som skal renses, før den kan indføres i naturgasnettet. I 2025 skulle anlægskapaciteten være øget til 5 TWh om året.

Air Liquide i Norden først til at lancere klimasmart gas

Air Liquide var de første i Norden til at lancere den klimasmarte flydende gas,  Eco Origin (tidligere Green Origin). Siden fulgte Green Origin Inside, klimasmart gas på flasker.

Konceptet er designet til at minimere klimapåvirkningen fra forskellige gasser (ilt, nitrogen, argon og kuldioxid) i et livscyklusperspektiv.

"Så det er tydeligt, at Air Liquide gør en stor indsats for at håndtere energiomstillingen," slutter Vianney de Buchet. "Vi forventer naturligvis at støde på flere udfordringer og forhindringer - alt andet ville være mærkeligt - men vi er fast besluttet på at nå vores mål og gå forrest inden for vores branche.”

Læs mere

Air Liquide-koncernens nye strategiplan ADVANCE fokuserer på bæredygtig udvikling.
Sådan arbejder Air Liquide i Norden med bæredygtig udvikling.

Kontakt os