Passion for bæredygtighed og fantastiske kødprodukter

29/07/2020

Ole's in FInland
Ole’s anvender CO2-neutrale Green Origin-gasser til køling og frysning.

Ole’s, som ligger i Edsevö i Finland, er en familievirksomhed, der producerer hamburgere og kebabprodukter af høj kvalitet. Ole’s produkter sælges til grossister, restauranter og hamburgerrestauranter over hele Finland. Hos Ole’s har bæredygtighed en høj prioritet, og de har endda lanceret den første klimaneutrale bøf nogensinde.

Den første klimaneutrale bøf

”Vi har lanceret den første klimaneutrale bøf”, fortæller Ole's administrerende direktør Joel Snellman. “Vi har kalkuleret den oprindelige klimapåvirkning af vores bøf ved at beregne summen af CO2-udledningen fra både produktion og transport. Det omfatter alle råvarer, der anvendes i produktet, samt emballagen.”

”Air Liquides Green Origin-gasser er perfekte til denne unikke bøf, eftersom gasserne fremstilles ved hjælp af vedvarende energi, mens CO2-udledningen fra transporten er 100 % klimakompenseret. Naturligvis passer Green Origin-gasserne også ind i vores overordnede strategi for klimaneutralitet og signalerer miljømæssig ansvarstagen over for kunder og samarbejdspartnere.”

”Det er et faktum, at velsmagende mad af høj kvalitet kræver ingredienser af høj kvalitet”, fortsætter Joel Snellman. ”For at fremstille disse ingredienser skal man bruge sund jord og et stabilt klima. Der er med andre ord en stærk kobling mellem råvarerne på marken og slutresultatet på tallerkenen. Vi vil dog også nærme os denne kobling fra en anden vinkel. Vi mener, at en rigtig god bøf skal bidrage til en god jord og et stabilt klima. Derfor fremstilles alle vores produkter under stor hensyntagen til miljøet og klimaet.”

Inspireret af naboerne

”I 2015 byggede vi en ny miljøvenlig fabrik, som hjælper med at mindske vores klimaaftryk”, fortsætter Joel Snellman. “En af de ting vi har implementeret er at genanvende spildvarme fra køling af vores produktions- og lageranlæg til at opvarme andre dele af fabrikken.”

Samme år begyndte Ole’s samarbejde med Air Liquide. Virksomheden kendte godt til Air Liquide før det, men samarbejdet blev først indledt, da en repræsentant fra Air Liquide besøgte en nabovirksomhed og ved samme lejlighed gav Ole’s nogle råd om deres udstyr. Ole’s forstod hurtigt værdien af den viden der ligger hos Air Liquide. Det førte til et frugtbart samarbejde, som i dag omfatter meget mere end blot levering af gasser.

Ole's hamburger patties

”Vi ville installere et optimeret og moderne køle-/frysesystem i vores nye fabriksanlæg og diskuterede dette med Air Liquide. Det endte med, at de bistod os med såvel viden som teknisk ekspertise, og det hjalp os til at vælge den rette køleteknik og en hensigtsmæssig frysetunnel. De hjalp også med testkørsel og optimering af køleprocessen og fik den til at fungere så omkostningseffektivt som muligt.”

Kortere indfrysningstid med flydende nitrogen

”Vi anvender flydende nitrogen til at køle og fryse vores produkter med”, forklarer Joel Snellman. “Vi lærte, at hvis man fryser produkter med flydende nitrogen, bliver indfrysningstiden betydeligt kortere, og herved hindres dannelsen af store iskrystaller i produkterne og deres cellestruktur ødelægges ikke. Det bevarer produkternes kvalitet.“

“Med den traditionelle metode tog indfrysningen to timer, mens det kun tager fire minutter, når vi anvender nitrogen. Det har gjort produktionsprocessen mere omkostningseffektiv og mindsker samtidig frysesvindet.”

Kontakt os