Sådan kan vi passe på vores vand

09/12/2021

wastewater solutions
Gasløsninger giver bedre vandkvalitet

Intet er så vigtigt på vores jord som rent vand, og allerede i dag er vi i stand til at passe på vores vand. Air Liquide udvikler spændende og miljøvenlige løsninger, som forbedrer vandrensning og vandkvalitet ved hjælp af kuldioxid, ozon og oxygen. Disse gasløsninger kan hjælpe kommuner og virksomheder med at skabe et bedre lokalt miljø, hvilket også på sigt vil få global betydning.

Basisk spildevand justeres med kuldioxid

I dag anvender mange industrier og kommuner løsninger med mineralsyrer, såsom svovlsyre og saltsyre, til at justere pH-værdien i spildevandet. Anvendelse af syrer indebærer visse risici, især i forbindelse med håndteringen, fordi personalet kan blive udsat for ætsende dampe, der stammer fra syrerne. Det øgede saltindhold, som mineralsyrer giver, er heller ikke godt for vores vandlevende organismer i følsomme recipienter.

Vores løsning til pH-justering er fuldt ud baseret på kuldioxid og har væsentligt færre arbejdsmiljørisici. Der er flere fordele ved at skifte til kuldioxid med henblik på at neutralisere og justere pH-værdien: Løsningen er nemmere at håndtere, den er mere økonomisk, og frem for alt er den bæredygtig for vores miljø.

Vil du vide mere om, hvorfor industri og kommuner skal bruge kuldioxid til at neutralisere basisk spildevand? Læs mere her

For mange medicinrester i vores natur

Et andet problem, når vi taler om vandkvaliteten, er, at der er medicinrester i spildevandet. De fleste lægemidler passerer næsten uforandrede gennem vores ellers meget effektive rensningsanlæg. Dette skyldes, at lægemidler er udviklet med henblik på at være stabile, så de kan være virksomme i vores krop over længere tid. Dette medfører, at lægemidlerne er vanskelige at nedbryde, og at de fortsat er virksomme, når de når frem til miljøer, hvor det ikke er meningen, at de skal være. Vi ved, at spildevandssystemer er den primære vej til spredning af medicinrester til miljøet. Stoffer såsom antibiotika og hormonpræparater er fortsat virkningsfulde i de søer og have, som modtager vores spildevand. Vores fisk og vandlevende dyr påvirkes allerede ved meget lave niveauer af sådanne stoffer, og det kan føre til, at visse arter ikke kan formere sig eller ændre deres adfærd, hvilket kan være til direkte fare for deres overlevelse.

En af de teknologier, der anvendes til reduktion af medicinrester, benytter ozon, som genereres i en ozongenerator ud fra oxygen. Ozonen oxiderer de farlige stoffer, så de mister deres biologiske aktivitet, og gassen nedbryder stoffet enten helt eller til mere biologisk nedbrydelige fragmenter. Ozon er en effektiv måde til løsning af et meget alvorligt problem i vores miljø, og Air Liquide har stor erfaring med denne type gas på baggrund af en række forskellige anvendelser.

Oxygen løser problemer med dårlig lugt

Oxygen kan anvendes i rensningsanlæg til øgning af kapaciteten. De fleste rensningsanlæg anvender i dag komprimeret luft, som hovedsageligt består af ca. 20 % ilt og ca. 80 % kvælstof. En øget belastning af rensningsanlægget medfører manglende kapacitet i anlæggene, hvilket igen kan resultere i en række følgeproblemer, såsom forringet rensnings kvalitet, skumdannelse og dårlig lugt. En løsning kan være at tilføre ilt, hvilket effektivt forbedrer forholdene og løser problemet.

Brug af 100 % oxygen vil til en vis grad resultere i øgede omkostninger, hvilket dog kan være berettiget for store anlæg med konstant høje krav. For rensningsanlæg, der har lavere krav, kan denne metode være brugbar, når der opstår midlertidige problemer. Anlæggene kan så hurtigt og effektivt gennemføre en behandling ved hjælp af mobile enheder, som tilfører den mængde oxygen, der er brug for til at løse det akutte problem.

Uanset om der er tale om en mindre virksomhed, en større industri eller en kommune, er der meget man selv kan gøre for at skabe et bedre lokalt miljø omkring sine faciliteter. Virkningerne vil så ikke blot være lokale, da alle indsatser påvirker vores økosystem generelt.

Oxygen – en gas med mange muligheder

Nedbrydning af forskellige materialer er noget, vi skal tage meget alvorligt, fordi vi mennesker genererer mere affald end nogensinde tidligere. Når det drejer sig om at fremskynde forskellige nedbrydningsprocesser, kan anvendelsen af ilt være en effektiv og miljøvenlig metode for både industrier og kommuner. Et rigtig godt eksempel på dette er et anlæg i Holland, hvis rensningsproces Air Liquide har været med til at forbedre. Her modtager man grønt affald fra landbruget og skovindustrien. På blot fjorten dage bliver affaldet omdannet til kompost, som derefter kan tilbageføres til naturen uden miljøpåvirkninger.

Kontakt os