Nye miljøvenlige standarder i Europa – en stor udfordring for køleindustrien

21/04/2021

HVACR decrease CO2
HVACR-industrien skal vælge nye alternativer.

HVACR-industrien (Heating, Ventilation, Air Condition, Refrigeration) står over for en stor udfordring i forbindelse med den nye europæiske F-gasforordning, der trådte i kraft allerede i 2015. Forordningen, der indgår i European Climate Change Program, er vedtaget for at mindske udslip af visse fluorescerende drivhusgasser, der bidrager til den globale opvarmning. HVACR-industrien påvirkes af forordningen, da kølemiddel, der anvendes til bl.a. varmepumper, køle- eller fryseudstyr, nu må udfases ved nyinstallation og service pga. stor miljøpåvirkning.

HVACR decrease CO2

Global Warming Potential

Lovgiverne har klassificeret F-gasserne baseret på GWP (Global Warming Potential). Jo højere GWP, desto mere bidrager gassen i forhold til den globale opvarmning. Kuldioxid anvendes her som reference med en værdi på '1'. Til sammenligning har HFC R134a (som er en freon), en værdi på 1.480. Det betyder, at udslip fra 1 kg HFC R134a har en GWP-værdi, der svarer til 1.480 kg (!) kuldioxid. Alligevel anvendes freoner ligesom HFO- og HC-gasser fortsat i stor udstrækning. 

Den nye forordning kræver, at udslip af F-gasser, herunder HFC, HFO og HC, skal reduceres med to tredjedele inden 2030 og med 20 % mellem 2018 og 2021 som et delmål. Derfor skal HVACR-industrien i stor stil omstille sig til miljøvenlige alternativer.

R-744: den ideelle løsning?

Selvom der findes en række alternativer, virker R-744-gassen som er den mest velegnede løsning – af flere årsager. R-744 består af 99,99 % CO2 og har dermed en minimal GWP-værdi på 1. Gassen har udmærkede termodynamiske egenskaber og giver et lavt energiforbrug. Generelt er prisen for R-744 betydeligt lavere end andre kølemidler, også til trods for prisen for de køleinstallationer, der er baseret på denne gas, i gennemsnit fortsat er højere, bliver de samlede driftsomkostninger ikke højere end ved traditionelle kølesystemer.

Producenter af HVACR-udstyr anerkender hyppigere det potentiale, der ligger i R-744, og udvikler nu udstyr, der er optimeret til denne gas. Virksomheder som Danfoss, Bitzer og SCM Frigo tilbyder allerede denne type udstyr. Et antal tyske bilproducenter er også gået over til airconditionsystemer, der er baseret på R-744.

Minimal rest af fugtpartikler

R-744-gassen fra Air Liquide levereres i specielle, varmebehandlede gasflasker. Det betyder, at vi kan garantere, at fugtindholdet i den R-744, vi levererer, ikke overstiger 5 ppm, og at der derfor ikke dannes iskrystaller i gassen. Dette er ret unikt, da R-744 normalt har et fugtindhold på ca. 200 ppm. En anden vigtig faktor er oprindelsen af vores R-744. Gassen, dvs. kuldioxid, udvindes i forbindelse med andre produktionsprocesser, så vi producerer ikke nogen ny gas.

Mange anvendelsesmuligheder

R744 alternative gas

Kølesystemer, som er tilpasset R-744, er velegnede som erstatning for eksisterende kølesystemer, som anvender gasser med større miljøpåvirkning, såsom køling og frysning i fødevarebutikker, aircondition i butikker og offentlige miljøer, skøjtehaller, mobil airconidtion m.m.

Air Liquides kuldioxid R-744 fås i tre flaskestørrelser, 20 liter og 50 liter som lejeflaske og ALbee 11-liter som bytteflaske med 8,5 kg gas, som er egnet, når du skal udføre arbejde, der  er placeret højt, f.eks. på et tag, eller når du skal udføre arbejde i trange rum. Samtlige flasker har en dobbeltventil, hvilket gør, at R-744 kan anvendes i både flydende form og gasform.

Kontakt os