IKEA dyrker sin egen salat ved hjælp af klimasmart gas

24/03/2022

IKEAS sallad
IKEA bruger Green Origin Inside ALIGAL 2 (kuldioxid) fra Air Liquide til at dyrke salat til varehusets kantine og restaurant – alt sammen for at fremme genanvendelse og undgå madspild.

IKEA-varehuset i Malmø vil arbejde endnu mere cirkulært, også når det drejer sig om virksomhedens egne køkkener. Og hvad kan være mere lokalt end at dyrke sin salat ved hjælp af avanceret teknologi og klimasmart gas i en container – direkte på varehusets parkeringsplads?

En banebrydende container

IKEA har placeret en container uden for sit varehus i Malmø. Som en del af Ingka Group’s strategi med henblik på at reducere madspild og fremme genanvendelse besluttede IKEA at dyrke salat til sin egen kantine og restaurant direkte på parkeringspladsen. Den højteknologiske container er på kun 30 m², men takket være et roterende gulvsystem i flere niveauer giver den et dyrkningsareal på op til 63 m²!

Vigtige betingelser for dyrkning – såsom fugt, lys, næringsstoffer og kuldioxidniveauer – måles ved hjælp af en række sensorer, og værdierne kan fjernstyres med høj præcision. Den salat, der dyrkes i dette hydroponiske system, forbruger kun 10 % af det vand, der anvendes i forbindelse med konventionelle dyrkningsmetoder.

Efter kun halvanden måned har IKEA allerede været i stand til at høste ca. 12 kg salat om dagen! Dette giver fleksibilitet til kun at producere de mængder, som forbruges, med henblik på at minimere madspild, samtidig med at behovet for vejtransport reduceres – noget som normalt bidrager til en betydelig del af et slutprodukts CO2-fodaftryk.

Kuldioxid fra biologiske kilder giver fotosyntesen et boost

Den ekstra kuldioxid, der kræves for at opnå optimale dyrkningsbetingelser, er naturligvis klimasmart ECO ORIGIN Inside. Kuldioxiden absorberes af bladene, og sammen med vand, lys og næringsstoffer – og de rette miljøforhold – dannes der nyt plantevæv. Den komplekse kædereaktion, der kaldes fotosyntese, resulterer med tiden i, at der frigives oxygen til atmosfæren, hvorefter den friske, velsmagende salat kan spire frem!

Kontakt os