Green Origin

Vores Green Origin-løfte

Kuldioxid udvindes som et biprodukt, i vores tilfælde i Norden fra kemisk produktion af vejsalt og gæring af hvede.

 

100% vedvarende energi

Oprindelsesmærket el fra vind- og/eller vandkraft indkøbes i en størrelsesorden, der modsvarer 100 % af den energi, der bruges til at behandle de genbrugte CO₂-molekyler. Med Green Origin er du på vej mod et lavere  CO2 fodaftryk.

 

Kompensation for transport af restudledninger

Air Liquide forpligter sig til at reducere de udledninger, der er knyttet til transport af flydende gas. Dette gøres ved brug af alternative brændstoffer, såsom LNG (Liquefied Natural Gas) eller biodiesel, samt gradvis omlægning af hele vores lastbilflåde til disse løsninger. Parallelt hermed arbejder vi løbende på at optimere transportruterne og valg af lastbiler med henblik på at minimere kilometertallet.

Det resterende CO2-udledning fra leveringstransporterne klimakompenseres via et projekt, som opfylder Gold Standard-kravene (til energiprojekter) og Plan Vivo (til skovprojekter). For flydende gasser kompenserer vi for transporten fra produktionsfaciliteten til kunden.

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel handling

Implementeringen af Green Origin er enkel; der er ikke noget, der ændrer sig i din proces. Dette bidrager i bund og grund til dekarboniseringen af industrien: du kan nyde fordelene ved et gasprodukt, der har den samme kompromisløse kvalitet, som er specifik for din industrisektor (medicin, fødevarer, lægemidler osv.), men med en lavere kulstofintensitet.

 

Reduceret klimapåvirkning

Takket være brugen af kulstoffattige løsninger til at producere og levere din Green Origin gas, er CO2-fodaftrykket reduceret. 

 

En godkendt tilgang

For at kunne garantere dig som kunde, at Green Origin er til reel gavn for klimaet, har vi valgt at lade en tredjepart gennemføre regelmæssige review, af data, rutiner og dokumentation, der specifikt har forbindelse til Green Origin-konceptet. Reviewet sikrer, at den rette mængde vedvarende el og klimakompensation er blevet indkøbt hvert år.

Rutiner og dokumentation for dataindsamling og beregninger indgår desuden i vores ledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001 i hele Norden. I Sverige og Danmark er det desuden certificeret i henhold til ISO 14001. De arbejdsmetoder, der anvendes inden for Green Origin, følger desuden kravene til egne miljøerklæringer (Type II-miljømærkning) i ISO 14021, og konceptet bygger på en beskrivelse af livscyklussen for gasser, der er udarbejdet af EIGA (European Industrial Gases Association), Doc 167/20, Methodology to establish a Product carbon footprint. 

 

Nemt at rapportere

Efter den årlige gennemgang af vores Green Origin-arbejde, der er foretaget af tredjepartskontrolorgan, udsteder denne tredjepart en gyldighedserklæring, der er tilgængelig online. Denne gyldighedserklæring udsendes også med posten i maj (+/- 1 måned) til alle vores gaskunder der bruger flydende gas. Ekstra eksemplarer kan bestilles via Air Liquides Kundeservice.

Du modtager som gaskunde med forbrug af flydende gas en erklæring, der både omfatter CO2e-besparelsen takket være dit bidrag til Green Origin.

Har du spørgsmål om Green Origin CO2?

Udfyld vores kontaktformular!