Eco origin - river

Vores ECO ORIGIN™ -løfte

 

100% vedvarende energi

Oprindelsesmærket el fra vind- og/eller vandkraft indkøbes i en størrelsesorden, der modsvarer 100% af energiforbruget til produktion og fyldning af gasserne. Vi tager desuden hensyn til gastab ved fyldning og transport. Med ECO ORIGIN™ er du på vej mod et lavere  CO2-aftryk.

 

Kompensation for transport af restudledninger

Air Liquide forpligter sig til at reducere de udledninger, der er knyttet til transport af flydende gas. Dette gøres ved brug af alternative brændstoffer, såsom LNG (Liquefied Natural Gas) eller biodiesel, samt gradvis omlægning af hele vores lastbilflåde til disse løsninger. Parallelt hermed arbejder vi løbende på at optimere transportruterne og valg af lastbiler med henblik på at minimere kilometertallet.

Det resterende CO2-udledning fra leveringstransporterne klimakompenseres via et projekt, som opfylder Gold Standard-kravene (til energiprojekter) og Plan Vivo (til skovprojekter). For flydende gasser kompenserer vi for transporten fra produktionsfaciliteten til kunden.

ECO ORIGIN - windmills

 

En enkel handling

Implementeringen af ECO ORIGIN™ er enkel; der er ikke noget, der ændrer sig i din proces. Dette bidrager i bund og grund til dekarboniseringen af industrien: du kan nyde fordelene ved et gasprodukt, der har den samme kompromisløse kvalitet, som er specifik for din industrisektor (medicin, fødevarer, lægemidler osv.), men med en lavere kulstofintensitet.

 

Reduktion af CO2-fodaftryk

Takket være brugen af kulstoffattige løsninger til at producere og levere din ECO ORIGIN™ gas er CO2-fodaftrykket reduceret. For ECO ORIGIN™-luftgasser (oxygen, nitrogen, argon):

Gasprodukt: reduktion af CO2-aftryk > ~ 70 % sammenlignet med standardgas.Den gennemsnitlige udledningsreduktion i løbet af et år kan variere afhængigt af molekylet og året.

 

Reduktion af udledningerne

Vores kulstoffattige gasforsyningskæde suppleres af verificerede projekter til reduktion af udledningerne med henblik på at nedbringe de restudledninger, som vi endnu ikke kan undgå. Derfor reducerer ECO ORIGIN™ gaseffekten på dit drivhusgasområde 3 betydeligt. 

 

En godkendt tilgang

For at kunne garantere dig som kunde, at ECO ORIGIN™ er til reel gavn for klimaet, har vi valgt at lade en tredjepart gennemføre regelmæssige review, af data, rutiner og dokumentation, der specifikt har forbindelse til ECO ORIGIN™-konceptet. Reviewet sikrer, at den rette mængde vedvarende el og klimakompensation er blevet indkøbt hvert år.

Rutiner og dokumentation for dataindsamling og beregninger indgår desuden i vores ledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001 i hele Norden. I Sverige og Danmark er det desuden certificeret i henhold til ISO 14001. De arbejdsmetoder, der anvendes inden for ECO ORIGIN™, følger desuden kravene til egne miljøerklæringer (Type II-miljømærkning) i ISO 14021, og konceptet bygger på en beskrivelse af livscyklussen for gasser, der er udarbejdet af EIGA (European Industrial Gases Association), Doc 167/20, Methodology to establish a Product carbon footprint. Gassens CO2-fodaftrykket beregnes efter den internationale standard ISO 14067 (gælder kun for flydende gas).

 

Nemt at rapportere

Efter den årlige gennemgang af vores ECO ORIGIN™-arbejde (for både flydende gas og gas på flaske), der er foretaget af tredjepartskontrolorgan, udsteder denne tredjepart en gyldighedserklæring, der er tilgængelig online. Denne gyldighedserklæring udsendes også med posten i maj (+/- 1 måned) til alle vores gaskunder der bruger flydende gas. Ekstra eksemplarer kan bestilles via Air Liquides Kundeservice.

Du modtager som gaskunde med forbrug af flydende gas en erklæring, der både omfatter CO2e-besparelsen takket være dit bidrag til ECO ORIGIN™ samt CO2 aftrykket for den gas, du køber. Dette gør dig i stand til hurtigt og nemt at opfylde internationale rapporteringsstandarder.

Har du spørgsmål om ECO ORIGIN™ gasser?

Udfyld vores kontaktformular!