vindkraft

Klimasmart gas fra Air Liquide

Strand med fotspår.

Air Liquide tager klimaudfordringen meget alvorligt, og derfor var vi den første gasleverandør i Norden, som gav vores kunder muligheden for at købe klimasmart flydende gas, Green Origin. Nu fyldes gasflasker også med vores klimasmarte gas, Green Origin Inside.

Dette er et unikt koncept, som vi har designet til at minimere klimapåvirkningen fra forskellige gasser (oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid) ud fra et livscyklusperspektiv.

Vi kunne med god samvittighed sige, at vores unikke Green Origin-koncept giver dig en klimaneutral gas, men da vi ikke mener, at et produkt kan være 100% klimaneutralt, nøjes vi med at kalde vores gas klimasmart. Og det er den i dén grad!

Vi arbejder løbende på at minimere klimapåvirkningen fra energianvendelse og transporter, men med Green Origin-konceptet tager vi ansvar for den udledning, det endnu ikke er lykkedes os at fjerne.

Vores Green Origin-løfte

vindkraft

Vi garanterer følgende ved køb af gas, der indgår i Green Origin-konceptet:

Oprindelsesmærket el fra vind- og/eller vandkraft indkøbes i en størrelsesorden, der modsvarer 100% af energiforbruget til produktion og fyldning af gasserne. Vi tager desuden hensyn til gastab ved fyldning og transport.

CO2-udledningen fra leveringstransporterne klimakompenseres via et projekt, som opfylder Gold Standard-kravene (til energiprojekter) og Plan Vivo (til skovprojekter). For flydende gasser kompenserer vi for transporten fra produktionsfaciliteten til kunden. For gasser i gasflasker kompenserer vi for transporten fra produktionsanlægget til vores fyldestationer.

Styrk din virksomheds varemærke – foretag et aktivt miljøvalg

Grönt träd.

For at kunne garantere dig som kunde, at Green Origin er til reel gavn for klimaet, har vi valgt at lade en tredjepart gennemføre regelmæssige granskninger, af data, rutiner og dokumentation, der specifikt har forbindelse til Green Origin-konceptet. Granskningen sikrer, at den rette mængde vedvarende el og klimakompensation er blevet indkøbt hvert år.

Rutiner og dokumentation for dataindsamling og beregninger indgår desuden i vores ledelsessystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001 i hele Norden. I Sverige og Danmark er det desuden certificeret i henhold til ISO 14001. De arbejdsmetoder, der anvendes inden for Green Origin, følger desuden kravene til egne miljøerklæringer (Type II-miljømærkning) i ISO 14021, og konceptet bygger på en beskrivelse af livscyklussen for gasser, der er udarbejdet af EIGA (European Industrial Gases Association), Doc 167/11, Methodology to establish a Product carbon footprint.

Som Green Origin-kunde hos Air Liquide modtages Green Origin Validation statement i april / maj, årligt bagud. Ekstra eksemplarer bestilles via Air Liquides Kundeservice.

Hvorfor vælger vores kunder Green Origin?

green origin gaser

Ud over at du som kunde bidrager til en bæredygtig udvikling på langt sigt, får du mulighed for at styrke din virksomheds varemærke ved at vise, at du foretager et aktivt miljøvalg. Som Green Origin-kunde sender vi dig et dokument hvert år,  så du kan kommunikere om reduktionen i kuldioxidudslip, der er muliggjort ved hjælp af Green Origin! 

Når du køber flydende gas, får du informationer om de klimafordele, din virksomhed har bidraget til gennem Green Origin. Når du køber gasflasker eller batterier, får du information om den totale reduktion i kuldioxidemissioner, der er muliggjort ved hjælp af Green Origin-konceptet på nationalt niveau, og som du har deltaget i.

Læs mere om hvordan vores kunde OLE’S i Finland anvender Green Origin klimasmart gas i sin virksomhed.

Klimapåvirkning i livscyklussen for gasser

Eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte

Vores branche er så heldig at have fantastiske råmaterialer uden negativ klimapåvirkning. Til produktion af oxygen, nitrogen og argon anvendes der blot helt almindelig luft, og kuldioxid udvindes som et biprodukt, i vores tilfælde fra kemisk fremstilling af vejsalt og fermentering af hvede.

Heller ikke brugen af disse gasser har en negativ klimapåvirkning. Kuldioxiden frigives normalt under brug, men den bidrager ikke til en øget klimapåvirkning, fordi den alligevel skulle frigives ved kilden og således blot er blevet flyttet. I stedet kan vores gasser bidrage til at mindske miljøpåvirkningen, f.eks. i forbindelse med vandrensning og forbrændingsprocesser.

Den klimapåvirkning, der sker i gassernes livscyklus, stammer altså primært fra produktion af strøm til vores produktionsprocesser og fra transporten til dig som kunde. Derfor var det nemt for os at udvikle vores Green Origin-koncept.

Pris - produktforespørgsel?

Skal vi hjælpe med at finde den rigtige gasblanding til dig? Og til den rette pris? Indsend dine oplysninger - så vender vi tilbage hurtigst muligt.