Additive Manufacturing – hvad er merværdien for din virksomhed?

21/10/2018

Additive Manufacturing
De spørgsmål, du bør stille dig selv for at få optimalt udbytte af Additive Manufacturing.

Anvendelsen af Additive Manufacturing (3D-print) er i stærk fremgang, og stadig flere virksomheder indser fordelene, bl.a. fordi teknologien nu er moden til serieproduktion.

Mange virksomheder er interesserede i de tekniske og økonomiske fordele ved Additive Manufacturing, men kan have svært ved at implementere den nye teknologi effektivt. For at kunne udnytte 3D-printning fuldt ud er der brug for en ny måde at tænke på.

Hvilken teknologi?

For at kunne beslutte, hvilket af de eksisterende 3D-print systemer der er bedst egnet til din virksomhed, må du først tilegne dig en del viden om de forskellige teknologier, der anvendes i øjeblikket. Du kan fx læse videnskabelige artikler om emnet og/eller rådføre dig med eksterne eksperter.

Når du har den grundlæggende viden, kan du gå videre og kritisk undersøge og vurdere alle dele af produktionsprocessen: produktegenskaber, udstyr, gennemløbstider, omkostninger etc. Det kan fx være muligt at eliminere visse procestrin, hvis du begynder at anvende Additive Manufacturing.

Re-design

Når du har identificeret de dele, der helt eller delvis kan fremstilles ved hjælp af Additive Manufacturing, skal disse re-designes. Den største udfordring ligger i at gennemgå alle aspekter af designet og finde nye metoder til at forbedre de enkelte dele baseret på de unikke muligheder, som 3D-printning tilbyder, fx muligheden for at fremstille nye komplekse designs eller at mindske antallet af produktionstrin.

additive manufacturing

Syv relevante spørgsmål om, hvordan du får det største udbytte af Additive Manufacturing

1. Er det muligt at kombinere separate komponenter til én enkelt, mere kompleks komponent? Dette kan forenkle den efterfølgende konstruktionsfase.

2. Kan komponenten gøres lettere uden at gå på kompromis med styrken? Afhængigt af anvendelsen kan dette bidrage til en betydelig merværdi.

3. Er det muligt at integrere yderligere funktioner?

4. Kan visse trin i produktionsprocessen udelades?

5. Kan du udnytte de specielle muligheder, der findes inden for Additive Manufacturing, til at udvikle nye designs til komponenterne?

6. Kan det være bedre for din virksomhed på lang sigt selv at producere visse dele, som du på nuværende tidspunkt køber af andre leverandører?

7. Kan der skabes merværdi ved at tilpasse produkterne til de enkelte kunder? Dette er normalt uforholdsmæssigt dyrt med traditionel produktionsteknik, men med Additive Manufacturing bliver den ekstra omkostning ofte ubetydelig.

Systematisk tilgang

Når du har defineret potentialet for de applikationer, der er egnet til 3D-printning i din virksomhed, bør du lægge en plan forud for implementeringen. Planen skal inkludere hele processen, fra idé til produktion. Desuden bør du sammensætte et team og sætte tid af til teknisk udvikling og uddannelse. Det kan ofte være svært at rekruttere erfarne medarbejdere.

Den rigtige produktstrategi

En vigtig del af planen er produktionsstrategien, der begynder i prototypefasen. Fremstilling af prototyper hjælper dig med at rette eventuelle fejl og optimere konstruktionen yderligere, hvor det er muligt. Da produktionsmængderne fortsat er begrænsede i prototypefasen, kan det være interessant at outsource denne del til en ekstern leverandør. Dette mindsker den indledende investering, og du kan drage fordel af leverandørens viden og erfaring og på den måde reducere udviklings- & produktionstiden.

Videre til serieproduktion

Serieproduktion kan også outsources til en ekstern leverandør. Mange virksomheder etablerer succesfulde partnerskaber med eksterne leverandører, mens andre har lige så stor succes med egne produktionsanlæg.

En typisk strategi er helt at outsource produktionen til en ekstern leverandør i prototypefasen og derefter lære at anvende maskinerne på et senere tidspunkt ved at leje maskintid hos den eksterne leverandør. I sidste ende kan serieproduktion af de mest almindelige materialer ske i din egen virksomhed, mens produktionen af mindre almindelige materialer, såsom titanium, kan overlades til en ekstern leverandør på længere sigt.

Kontakt os