Nyheter
Skatteministeren på besøg

 Adm. direktør Christian Tomsen udtaler:
– Den grønne omstilling skal være en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi og kræver betydelige investeringer. Air Liquide Danmark investerer løbende for at imødekomme vores kunders grønne behov. F.eks har vi som en af de første virksomheder i Danmark investeret i et brintanlæg, som ligger i Hobro og nu på tredje år producerer elektrolysebrint. Men virksomhederne er også afhængige af den rette opbakning fra politikerne, når det gælder regler og energiafgifter, og det er positivt, når politikere vil høre om, hvordan vi kan bidrage til den grønne omstilling, og de udfordringer vi har i den forbindelse.

Hos Air Liquide er grøn omstilling med i den daglige forretning
Air Liquides kunder stiller krav om grønne produkter. Green Origin er gasprodukter, hvor den elektricitet, der anvendes til produktion af gassen, stammer fra nordisk vindkraft og/eller vandkraft.
Hermed bidrager Air Liquide ikke bare til egne grønne mål, men også til reducering af CO2-udledning på vegne af vores kunder.

Transport er en stor del af den grønne omstilling, og derfor arbejder Air Liquide løbende på at konvertere til miljøvenlige brændstoffer. Vi optimerer også energiforbruget ved altid at planlægge den mest energirigtige kørsel med færrest mulige kørte kilometer.