Nyheter

I 2018 var Air Liquide som gasleverandør den første i Norden med at tilbyde klimasmarte flydende gasser. I maj 2021 begynder vi at levere klimasmart oxygen, nitrogen, argon og kuldioxid i vores gasflasker, “Green Origin Inside”

Med Air Liquides Green Origin-koncept minimerer vores kunder deres klimapåvirkning fra indkøbt gas.

Vi køber Guarantees of Origin, oprindelsesmærket el fra vind- og vandkraft, der modsvarer 100% af energianvendelsen ved produktion og lagring af gasserne og fyldning i flasker.

Kuldioxidaftrykket fra transporterne af Green Origin-gas fra produktionsanlægget til vores fyldestationer kompenseres via klimakompensationsprojekter, der opfylder kravene fra Gold Standard Foundation (til energiprojekter) eller Plan Vivo (til skovprojekter).

Gør et aktivt miljøvalg og køb Green Origin gasser fra Air Liquide!