Nyheter

Bæredygtighed er en del af vores vision for fremtiden og er derfor tænkt ind i alle etaper af produktionen og opbygningen af selve anlægget for den nye fyldestation i Pårup i Midtjylland.

”Anlægget sparer strøm og brændstof på hver eneste kørsel i forhold til den gamle fyldestation”, siger site manager Eske Simonsen og fortsætter: ”Derudover logger vi strømforbruget på alle større maskiner, så vi kan optimere endnu mere på processerne, hvor det er muligt”.

Det er ikke kun selve kørslerne, der er optimerede. Hele produktionsflowet er opsat ud fra LEAN tankegangen, så alting forløber så effektivt som muligt. ”Det betyder, at fra flaskerne kommer ind, bliver fyldt og kommer ud igen, går der nærmest ingen tid. Og vores løbende kvalitetskontrol og det avancerede udstyr sikrer, at vi rammer gasserne helt præcist”, fortæller Eske.

Sikkerhed og sporbarhed over alt andet

Noget af det vigtigste på fyldestationen er de bedre muligheder for at spore eventuelle fejl og mangler i gasserne. ”Det har altid været en vigtig del af vores forretning, men nu har vi endnu bedre mulighed for at sikre sporbarheden. Vi logger data som tid, temperatur og tryk på alle kørsler. Opdager vi en fejl, går vi tilbage og analyserer på det, så vi kan rette det og køre kørslen igen”, fortæller Eske.

Sikkerheden er også forbedret på den nye fyldestation. ”Den gamle fyldestation i Horsens lå inde midt i byen. Det gav selvsagt en forhøjet risiko, når man som os arbejder med gasser, som kan eksplodere, hvis noget skulle gå galt. Det nye anlæg ligger langt uden for byzonen”, forklarer Eske. Samtidig lukker anlægget eller den enkelte fyldehal automatisk ned i tilfælde af gasudslip.

Øget kapacitet og motorvej i baghaven giver hurtig levering

Med den nye lokation uden for byen er vores tilladelse til at opbevare større oplag af gasser blevet udvidet. Samtidig ligger fyldestationen tæt på motorvejen og giver hurtig adgang til hele landet. Kombineret med vores LEAN flow betyder det, at vi hurtigt kan producere og levere enhver type gas til alle vores kunder rundt om i Danmark på en bæredygtig måde.

Læs mere i bloggen