Service som giver merværdi for varmebehandling

30/01/2020

Heat treatment audits
Gas- og temperaturaudits sikrer varmebehandlingsprocessen ved at afsløre problemer med bl.a. utætheder og urenheder i ovnen.

Air Liquide har mere end 50 års erfaring inden for varmebehandling og en solid ekspertise, som vi har opbygget for at kunne tilbyde gasløsninger af høj kvalitet til varmebehandling. Ud over gas, udstyr og installationer tilbyder Air Liquide sine kunder merværdi i form af applikationsspecifik service til varmebehandlingsprocessen.

Gas- og temperaturaudits

Air Liquide i Norden har gennem flere år haft succes med at tilbyde sine kunder en tilbagevendende service i form af audits af deres varmebehandling med fokus på gasatmosfære og/eller temperatur.

Ved en gasaudit overvåges atmosfæren i varmebehandlingsovnen, mens processen forløber. Der udføres koncentrationsmålinger af for eksempel CO, metan, CO2 eller H2, da de er vigtige indikatorer for proceskvaliteten. Målingerne kan gennemføres på forskellige steder inde i ovnen og afslører hurtigt problemer med utætheder eller urenheder. Den gasanalyse, der gennemføres, understøtter også kalibreringen af kundens atmosfærestyring.

En temperaturaudit kan enten bestå af en homogenitetsanalyse af temperaturen inde i ovnen eller en registrering af temperaturen i forskellige dele af procesforløbet.

Samtlige audits efterfølges af en kort inspektion af installationen samt udførlige servicerapporter.

Heat treatment audits

Tekniske møder

Årlige tekniske møder er også en del af servicetilbuddet. Her mødes repræsentanter fra Air Liquide og kunden for at gennemgå udstyr, processer og eventuelle problemer. Disse møder er også en god lejlighed til at diskutere generelle spørgsmål og trends inden for varmebehandling og eventuelle udvidelser samt præsentere nye løsninger og nyt udstyr fra Air Liquide.

Teknisk møde hos Bodycote i Kristinehamn

I maj 2019 blev der afholdt et teknisk møde hos Air Liquides kunde, som på daværende tidspunkt hed Härdtekno (siden foråret 2019 har Härdtekno været en del af Bodycote-koncernen), for at få en bedre forståelse for virksomhedens behov, hvad angår gasser, udstyr og tjenesteydelser, både nu og i fremtiden. Virksomheden er specialiseret i varmebehandling og udfører mange forskellige behandlinger for kunder både i Sverige og i de øvrige nordiske lande.

Under det tekniske møde fik kunden mulighed for at diskutere sine processer og ovne med Air Liquides varmebehandlingsekspert, Niklas Ehrlin, og de nordiske forretningsudviklere inden for varmebehandling, Håkan Berglind og Tomas Gauffin.

Mødet gav også Air Liquide mulighed for at præsentere nye tekniske løsninger, som kan være fordelagtige, for eksempel ECO-Chiller, en varmeveksler mellem procesvand og flydende nitrogen, som både mindsker behovet for vandkøling og belastningen på nitrogenfordamperen.

Air Liquides sælger Håkan Carlsson og repræsentanter for Bodycote/Härdtekno foretog desuden en "safety walk", som kort fortalt indebærer, at man går gasinstallationen og områderne omkring tankinstallationen efter og kommer med forslag til forbedringer, der kan øge sikkerheden.

"Vi er meget tilfredse med Air Liquide som samarbejdspartner og leverandør, når det gælder varmebehandlingstjenester. Som en selvstændig, mindre varmebehandler er det ikke realistisk at tage hånd om alting selv", siger Ricard Ohlsson, som arbejder med marked og kvalitet hos Bodycote.

Bodycote

Fra venstre: Ricard Ohlsson og Mattias Calson fra Bodycote. Tomas Gauffin, Håkan Berglind, Håkan Carlsson og Niklas Ehrlin fra Air Liquide.

Hvad er varmebehandling?

Varmebehandling er en proces til primært stålprodukter, som anvendes på forskellige måder gennem hele værdikæden – fra metalråvarer til færdige emner. Varmebehandling udføres for at ændre stålets mekaniske egenskaber ved at ændre den kemiske sammensætning og/eller den indre struktur i materialet.

Nogle anvendelsesområder for varmebehandling:

  • Øge materialets bøjelighed for at lette den videre bearbejdning.
  • Give en hårdere overflade for at øge slidstyrken.
  • Fjerne indre mekaniske spændinger fra tidligere bearbejdningstrin.
  • Ændre overfladens kemiske egenskaber og skabe et mere korrosionsbestandigt stål.

Varmebehandlingsprocessen består af en eller flere opvarmningscyklusser i ovne med en specifik ovnatmosfære, alt afhængigt af hvilket resultat man ønsker at opnå. Processen afsluttes normalt med en aktiv køling, en såkaldt bratkøling, af emnerne. Denne bratkøling kan enten foretages i væsker eller ved hjælp af gas. For at opnå den rette atmosfære i ovnen anvendes forskellige væsker og gasser.

De mest almindeligt anvendte produkter inden for varmebehandling i dag er:

Nitrogen: Anvendes som en inert gas i flydende form (bulk) til at spule ovnene, men også som blandingsgas sammen med aktive molekyler. Nitrogen kan også anvendes som kølemiddel ved bratkøling af godset efter varmebehandlingen.

Metanol: Anvendes som kulkilde i den aktive ovnatmosfære med det formål at øge koncentrationen af kul i stålets overfladelag og dermed øge hårdheden.

Acetylen: Anvendes som kulkilde i de såkaldte LPC-ovne (LPC – Low Pressure Carburising). Gassen tilføres stødvis og med jævne mellemrum med det formål at øge koncentrationen af kul i stålets overfladelag og dermed øge hårdheden.

Ammoniak: Anvendes som nitrogenkilde i den aktive ovnatmosfære med det formål at øge koncentrationen af indsat nitrogen i stålets overfladelag (nitrering) og dermed øge hårdheden og korrosionsmodstanden.

Totalløsninger fra Air Liquide

Air Liquides totalløsninger omfatter gas, teknologi og ekspertise og er udformet til specifikke behov inden for varmebehandling. Vi arbejder tæt sammen med dig om at løse dine udfordringer

Kontakt os